Prejeti e-računi

V program prenesemo e-račune iz portala BizBox oziroma uvozimo e-račune iz bančnega programa oziroma e-pošte, ki jih dobimo po elektronski pošti. Program pripravi osnutke prejetih računov, ki imajo izpolnjene vse znane podatke (dobavitelja, datum opravljanja, zapadlosti in prejema, znesek in originalno številko prejetega računa) ter shranjeno prilogo (pdf sliko računa in e-račun).


Prenos podatkov iz portala BizBox

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo zavihek Prejeti e-računi.

2. S klikom na Osveži, program samodejno prenese e-račune iz predala BizBox.


Uvoz e-računov iz bančnega programa in elektronske pošte

1. Prejete datoteke e-računov shranimo na računalnik.

2. V meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo zavihek Prejeti e-računi.

3. S klikom na zavihek Uvozi, program odpre stran za uvoz prejetih e-računov.

4. Izberemo datoteke prejetih e-računov, ki jih želimo uvoziti.

  • Datoteke lahko prenesemo iz programa Windows raziskovalec (Windows Explorer) v polje za uvoz prejetih e-računov tudi na način povleci - spusti.

5. Potrebno je uvoziti:

  • e-račun E-Slog  (npr. 2019-100-e-racun.xml),
  • ovojnico e-računa (npr. 2019-100.xml),
  • dokument PDF, ki vsebuje račun (npr. 2019-100.pdf).

6. Datoteke uvozimo s klikom na Izvedi.

7. Program bo v meniju Poslovanje > Prejeti računi > Prejeti e-računi prikazal uvožene e-račune. 


Seznam Bank

Minimax omogoča pripravo in prejem računov po standardu Halcom in standardu ZBS.  

Seznam bank, ki omenjena standarda podpirajo:

BIC Banke

Naziv banke

Pošiljanje e-Računov

  ABANSI2X 

 ABANKA VIPA d.d.

 Po Halcom standardu

  SBCESI2X 

 BANKA CELJE d.d.

 Po ZBS standardu

  BAKOSI2X 

 BANKA KOPER d.d.

 Po ZBS standardu

  BSLJSI2X 

 BANKA SLOVENIJE

 Po ZBS standardu

  KSPKSI22 

 BANKA SPARKASSE d.d.

 Po ZBS standardu

  BFKKSI22 

 BKS, Podružnica

 Po ZBS standardu

  HDELSI22 

 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

 Po ZBS standardu

  SZKBSI2X 

 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

 Po ZBS standardu

  FCTBSI2X 

 FACTOR BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  GORESI2X 

 GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ

 Po ZBS standardu

  HKVISI22 

 Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.

 Po ZBS standardu

  HLONSI22 

 Hranilnica LON, d.d., Kranj

 Po ZBS standardu

  HAABSI22 

 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

 Po Halcom standardu

  KBMASI2X 

 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

 Po ZBS standardu

  LJBASI2X 

 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

 Po Halcom standardu

  PBSLSI22 

 POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.

 Po ZBS standardu

  PROBSI2X 

 PROBANKA, d.d.

 Po ZBS standardu

  KREKSI22 

 RAIFFEISEN BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  SABRSI2X 

 Sberbank banka d.d.

 Po ZBS standardu

  SKBASI2X 

 SKB BANKA d.d. LJUBLJANA

 Po ZBS standardu

  BACXSI22 

 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

 Po Halcom standardu

  VSGKSI22 

 ZVEZA BANK, PODRUŽNICA LJUBLJANA

 Po ZBS standardu


S strani programa Minimax ne jamčimo delovanja v primeru sprememb na informacijskih sistemih posameznih bank.

 

Priprava osnutkov prejetih računov iz prejetih e-računov

Program po uvozu prikaže prejete e-račune na preglednici v meniju Poslovanje > Prejeti računi > Prejeti e-računi.

1. Odkljukamo e-račune, iz katerih želimo pripraviti osnutke za knjiženje prejetih računov.

2. Kliknemo Pripravi račune.

3. Program pripravi v meniju Poslovanje > Prejeti računi osnutke prejetih računov, označene e-račune pa premakne v arhiv prejetih e-računov. 

4. Pripravljen osnutek prejetega računa  ima izpolnjene vse znane podatke (dobavitelja, datum opravljanja, zapadlosti in prejema, znesek in originalno številko prejetega računa) ter ima v prilogi originalen račun v pdf obliki in e-račun E-slog.

Za pripravo osnutka prejetega računa je pomembno, da je dobavitelj vnesen v šifrant strank in ima vpisan ustrezni bančni račun.

V tem prispevku