Prejeti e-računi

V program lahko prenesemo prejete e-račune na 3 načine:

 • iz portala bizBox prejmemo v Nabiralnik,
 • iz bančnega programa uvozimo v Nabiralnik,
 • jih prejmemo po elektronski pošti v Nabiralnik.

Prenos podatkov iz portala BizBox

 1. V meniju Nabiralnik > Vhodni dokumenti,
 2. s klikom na Osveži, program samodejno prenese prejete e-račune iz predala BizBox.

Uvoz e-računov iz bančnega programa in elektronske pošte

 1. Če prejete e-račune prejmemo v bančni program ali po e-pošti, jih najprej shranimo na svoj računalnik (namizje, mapo oziroma na drugo primerno področje v računalniku).
 2. V meniju Nabiralnik > Vhodni dokumenti
 3. kliknemo Dodaj datoteke.
 4. Eno ali več datotek hkrati lahko dodamo tako, da jih označimo in izberemo Odpri.
  • Datoteke lahko dodamo tudi na način povleci-in-spusti tako, da v programu Raziskovalec označimo in povlečemo izbrane dokumente v nabiralnik.
 5. Datoteke program prenese v vrstico nabiralnika.
 6. Program samodejno prepozna vrsto datoteke po vsebini oziroma po nazivu datoteke.

Nasvet

Če običajno prejemamo e-račune preko e-pošte, najlažji in najhitrejši prenos izvedemo preko Nabiralnika.

Kako uredimo nastavitve za prejemanje e-računov v Nabiralnik preverite tukaj.

Priprava osnutkov prejetih računov iz prejetih e-računov v nabiralniku

 1. Posamezni ali več prejetih e-računov iz nabiralnika prenesemo v meni Prejeti računi tako, da:
  • s kljukico označimo xml datoteko in/ali pdf dokument,
  • določimo stranko (na katero se prejeti račun nanaša) in 
  • s klikom na Obdelaj datoteke izberemo med:
   • Pripni v nov prejet račun (če smo označili en dokument) ali
   • Združi in pripni v nov prejet račun (če smo označili vsaj dva dokumenta, xml in pdf)
   • Pripni v obstoječi prejet račun (običajno pripnemo pdf izpis računa).
   • Pripni vsak dokument v svoj prejet račun (če smo označili vsaj dva dokumenta xml)
 2. Program prikaže enega ali več osnutkov (če smo izbrali več) prejetih računov, ki ima izpolnjene vse znane podatke:
  • V glavi računa program prepiše dobavitelja, datum računa, opravljanja, prejema in zapadlosti, znesek in originalno številko prejetega računa. Podatke lahko ročno uredimo. Če imamo vnesenih številčenj prejetih računov, pri urejanju izberemo ustrezno številčenje
  • Pri prvem prenosu e-računa program pripravi odhodek z vrsto odhodka > navaden odhodek. Odhodek uredimo, po potrebi spremenimo vrsto odhodka in določimo konto. Pri naslednjem vnosu bo program samodejno predlagal vrsto odhodka in konto iz predhodnega e-računa za isto stranko. 
  • Poleg odhodka program prikaže tudi vrstice artiklov (program artikle samodejno prepozna po šifri). Ta funkcionalnost olajša vnos prejetega računa s povezavo na zalogo.
   • Če ne želimo, da pri uvozu prejetega e-račun program predlaga vrstice artiklov, v nastavitvah organizacije odstranimo kljukico v razdelku Prejeti računi, pri polju Prepis vrstic iz eRačuna.
  • Če istočasno z xml datoteko uvozimo tudi pdf datoteko ali sliko prejetega računa, jo program samodejno doda kot priponko. Pri uvozu prejetega računa iz nabiralnika program prenese tudi vsebino elektronskega poročila. S klikom na posamezno priponko, jo program odpre na desni strani ekrana z namenom, da enostavneje preverimo predlagane podatke in jih uredimo oziroma prepišemo manjkajoče podatke. Priponko uvoženo iz nabiralnika, izbrišemo iz priponki prejetega računa s klikom na . Program jo premakne nazaj v nabiralnik.
 3. Nazadnje račun potrdimo.

Pomembno.

Za pripravo osnutka prejetega računa je pomembno, da je dobavitelj vnesen v šifrant strank in ima vpisan ustrezni bančni račun. Program tudi prepozna in samodejno prepiše nov TRR na stranko.

Seznam Bank

Minimax omogoča pripravo in prejem računov po standardu Halcom in standardu ZBS.  

Seznam bank, ki omenjena standarda podpirajo:

BIC Banke

Naziv banke

Pošiljanje e-Računov

  ABANSI2X 

 ABANKA VIPA d.d.

 Po Halcom standardu

  SBCESI2X 

 BANKA CELJE d.d.

 Po ZBS standardu

  BAKOSI2X 

 BANKA KOPER d.d.

 Po ZBS standardu

  BSLJSI2X 

 BANKA SLOVENIJE

 Po ZBS standardu

  KSPKSI22 

 BANKA SPARKASSE d.d.

 Po ZBS standardu

  BFKKSI22 

 BKS, Podružnica

 Po ZBS standardu

  HDELSI22 

 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

 Po ZBS standardu

  SZKBSI2X 

 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

 Po ZBS standardu

  FCTBSI2X 

 FACTOR BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  GORESI2X 

 GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ

 Po ZBS standardu

  HKVISI22 

 Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.

 Po ZBS standardu

  HLONSI22 

 Hranilnica LON, d.d., Kranj

 Po ZBS standardu

  HAABSI22 

 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

 Po Halcom standardu

  KBMASI2X 

 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

 Po ZBS standardu

  LJBASI2X 

 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

 Po Halcom standardu

  PBSLSI22 

 POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.

 Po ZBS standardu

  PROBSI2X 

 PROBANKA, d.d.

 Po ZBS standardu

  KREKSI22 

 RAIFFEISEN BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  SABRSI2X 

 Sberbank banka d.d.

 Po ZBS standardu

  SKBASI2X 

 SKB BANKA d.d. LJUBLJANA

 Po ZBS standardu

  BACXSI22 

 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

 Po Halcom standardu

  VSGKSI22 

 ZVEZA BANK, PODRUŽNICA LJUBLJANA

 Po ZBS standardu


Ne spreglejte.

S strani programa Minimax ne jamčimo delovanja v primeru sprememb na informacijskih sistemih posameznih bank.

V tem prispevku