Preklic obdelave zalog

V primeru, da smo aktivirali Zaloge in nimamo vnesenega nobenega prometa ter jih ne želimo uporabljati, lahko obdelavo zalog enostavno prekličemo.

  1. V meniju Poslovanje > Zaloge
  2. poskrbimo, da je Začetno stanje v osnutku (prekličemo potrditev začetnega stanja).
  3. Kliknemo na Prekliči uporabo zalog.
  4. Program sporoči:  "Aktivirali ste preklic obdelave zalog. Če boste nadaljevali, se bo brisalo začetno stanje in skladišča. Zaloge boste po potrebi aktivirali naknadno. Želite zares preklicati obdelavo zalog?"
  5. S klikom na V redu program izbriše začetno stanje in vnesena skladišča.
V tem prispevku