Nastavitve transakcijskih računov organizacije

Navodilo velja za vnos in urejanje nastavitev TRR računov organizacije.

V Nastavitvah izberemo  > TRR organizacije.


Nov vnos TRR organizacije

Nov TRR račun vnesemo s klikom na Nov.

1. Vnesemo Številko TRR.

2. Vnesemo BIC kodo.

3. Vnesemo Naziv. (viden bo na pogledu bančnih izpiskov)

4. Izberemo denarno enoto (na bančnem izpisku je ni mogoče spremeniti).

5. Izberemo Konto za izpisek (vpliva na knjižbo prometa bančnega izpiska). Na seznamu prikaže vse konte iz kontnega načrta organizacije iz skupine  110* in 112*.

Podatek o denarni enoti in kontu služi knjiženju bančnih izpiskov, zato za vsak TRR vnesemo drug konto, ki ga pred tem odpremo v šifrantu kontov.

6. Če pri TRR dodamo kljukico na polju Se predlaga, račun bo program samodejno predlagal kot račun nalogodajalca pri plačilnih nalogih.

7. Kliknemo Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih TRRjev.

 

Urejanje TRR organizacije

1. Izberemo TRR organizacije, ki ga želimo urediti tako, da kliknemo na transakcijski račun.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o TRR organizacije (številka TRR, denarna enota, konto…)

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje TRR organizacije


1. Izberemo TRR organizacije, ki ga želimo brisati tako, da kliknemo na transakcijski račun.

2. Kliknemo na Briši.

3. Program javi: Res želite brisati? > izberemo V redu

  • Brišemo lahko samo TRR , kateri ni bil nikoli uporabljen.

Če iz šifranta izbrišemo TRR organizacije, ta ne bo več viden v preglednici, ne bo več na izbiro v določenih modulih, ki so povezani s TRR organizacije.

V tem prispevku