Nastavitve transakcijskih računov organizacije

Navodilo velja za vnos in urejanje nastavitev TRR računov organizacije.

Nov vnos TRR organizacije

 1. V Nastavitvah > organizacije izberemo TRR organizacije.
 2. Nov TRR račun vnesemo s klikom na Nov.
 3. Vnesemo Številko bančnega računa.
 4. Program predlaga BIC kodo in naziv banke (podatek bo viden na pogledu bančnih izpiskov), ki ju lahko po potrebi popravimo oz. dopolnimo.
 5. Izberemo denarno enoto. Denarne enote na bančnem izpisku ni mogoče spremeniti.
 6. Izberemo Konto za izpisek.  
  • Na seznamu program prikaže vse konte iz kontnega načrta organizacije iz skupine 110* in 112*.
  • Podatek vpliva na knjižbo prometa bančnega izpiska

Podatek o denarni enoti in kontu služi knjiženju bančnih izpiskov, zato za vsak TRR vnesemo drug konto, ki ga pred tem odpremo v šifrantu kontov.

7. Če v polju Se predlaga dodamo kljukico, bo program samodejno predlagal kot račun nalogodajalca na plačilnih nalogih.

8. Kliknemo Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih bančnih računov.

Urejanje TRR organizacije

 1. V Nastavitvah > organizacije > TRR organizacije
 2. Izberemo TRR organizacije, ki ga želimo urediti tako, da kliknemo na transakcijski račun.
 3. Kliknemo Uredi.
 4. Uredimo podatke o TRR organizacije (številka TRR, denarna enota, konto…).
 5. Kliknemo Shrani.

Brisanje TRR organizacije

 1. V Nastavitvah > organizacijeTRR organizacije
 2. izberemo TRR organizacije, ki ga želimo brisati tako, da kliknemo na transakcijski račun.
 3. Kliknemo Briši.
 4. Program javi: Res želite brisati? 
 5. S klikom na V redu bo TRR organizacije trajno izbrisan.
  • Če iz šifranta izbrišemo TRR organizacije, ta ne bo več viden na preglednici računov organizacije, ne bo več na izbiro v določenih modulih, ki so povezani s TRR organizacije.

Brišemo lahko samo TRR, ki ni bil nikoli uporabljen. Neaktiven TRR račun izločimo iz uporabe tako, da odstranimo kljukico v polju Uporaba.

V tem prispevku