Prejeti račun s povezavo na zalogo (prejem)

Navodilo velja za vnos prejetega računa s povezavo na prejem blaga na zalogo.

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za ostale prejete račune.
 2. Na vrstici računa, dodamo Odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • Konto 5009 - Prehodni konto zaloge.
  • Povezavo na zalogo. 
 3. Program prikaže dodatno polje Odvisni stroški, če imamo v nastavitvah > organizacije, pri razdelku zaloge, označeno nastavitev vnos odvisnih stroškov. Če polje odkljukamo, bo program vrednost na odhodku upošteval kot odvisni strošek na prejemu in za to vrednost povišal vrednost prejema.
 4. V polju Prejem, na spustnem seznamu izberemo predhodno vneseni prejem. 
  • Če na seznamu ne najdemo prejema, ga izberemo tako, da vnesemo znak # (lojtro) in št. prejema
  • Če prejema na zalogo še nismo vnesli, vnesemo nov prejem zaloge, s klikom na ikono .
 5. Ko izberemo ali vnesemo prejem, program prikaže informativno primerjavo osnove prejetega računa (vrednotena vrednost prejema) in vnesene vrednosti prejema.
  • Vrednost ni vedno enaka. Najpogosteje se vrednosti razlikujejo v primeru, ko na prejem povezujemo odvisne stroške, ki povečujejo vrednost prejema ali pa smo se zmotili pri vnosu cen na prejemu. Gre zgolj za informativni podatek, ki ga lahko spregledamo, če smo prepričani, da so vneseni podatki pravilni.
 6. Vrstico shranimo .
 7. Račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Na potrjenem računu je vidna povezava na prejem. S klikom na povezavo na prejem, lahko preverimo kako se je vrednost prenesla iz prejetega računa in ovrednotila prejem.

V tem prispevku