Osebni karton delavca

Osebni karton delavca natisnemo preko šifranta delavcev.

 Osebni karton delavca

 1. V meniju Šifranti > Delavci,
 2. kliknemo na ime in priimek delavca,
 3. nato kliknemo Osebni karton,
 4. vpišemo leto, za katerega želimo izpis osebnega kartona,
 5. kliknemo Pripravi izpis.
 6. Program odpre pdf dokument.
  • Na dokumentu je prikaz podatkov po obračunskih vrsticah po mesecih in zbirni seštevek vseh mesecev skupaj za posamezno leto.

Primerjava podatkov

Podatke na osebnem kartonu primerjamo z obračuni plač.

 1. V meniju Plače > Obračun plač
 2. izberemo zavihek Zbir > Plač,
 3. v spustnem seznamu izberemo Delavca,
 4. vnesemo Datum obračuna (datum od-do),
 5. izberemo Analitiko (če jo uporabljamo),
 6. vnesemo Datum izplačila (datum od-do),
 7. če želimo upoštevati samo potrjene obračune, v polju Samo potrjeni dodamo kljukico.
 8. Kliknemo Najdi.
  • Program prikaže zbirne podatke obračunov glede na izbrane parametre.
V tem prispevku