Osebni karton delavca

Osebni karton delavca natisnemo preko šifranta delavcev.

 

Osebni karton delavca

1. V meniju Šifranti > Delavci,

2. kliknemo na Ime in priimek delavca,

3. nato kliknemo Osebni karton,

4. vpišemo letoza katerega želimo izpis osebnega kartona,

5. kliknemo Pripravi izpis.

6. Program odpre pdf dokument.

  • Na dokumentu je prikaz podatkov po obračunskih vrsticah po mesecih, ter zbirni seštevek vseh mesecev skupaj za posamezno leto.


Primerjava podatkov

Podatke na osebnem kartonu primerjamo z obračuni plač:

1. V meniju Plače > Obračun plač,

2. kliknemo na Zbir plač,

3. izberemo Delavca,

4. vnesemo Datum od in do,

5. izberemo Analitiko (če jo uporabljamo),

6. na polju Samo potrjeni dodamo kljukico, če želimo upoštevati samo potrjene obračune.

7. Kliknemo Najdi.

Program prikaže zbirne podatke za izbrane parametre.

V tem prispevku