Osebni karton delavca

Osebni karton delavca natisnemo preko šifranta delavcev.

 Osebni karton delavca

1. V meniju Šifranti > Delavci

2. s klikom na ime in priimek izberemo delavca.

3. Nato kliknemo Osebni karton.

4. Vpišemo leto, za katerega želimo izpis osebnega kartona.

5. Kliknemo Pripravi izpis.

6. Program odpre pdf dokument.

  • Na dokumentu je prikaz podatkov po obračunskih vrsticah po mesecih in zbirni seštevek vseh mesecev skupaj za posamezno leto.

Primerjava podatkov

Podatke na osebnem kartonu primerjamo z obračuni plač.

1. V meniju Plače > Obračun plač

2. izberemo zavihek Zbir > Plač.

3. Izberemo Delavca,

4. Vnesemo Datum obračuna (datum do - do).

5. Izberemo Analitiko (če jo uporabljamo).

6. Vnesemo Datum izplačila (datum od -do).

7. Če želimo upoštevati samo potrjene obračune, pri polju Samo potrjeni dodamo kljukico.

8. Kliknemo Najdi.

9. Program prikaže zbirne podatke obračunov glede na izbrane parametre.

V tem prispevku