Dodatni podatki na izpisu plačilne liste

Zaradi lažjega razumevanje plačilnih list, smo na izpisu plačilne liste dodali nastavitev za tiskanje (za delavca) ključnih podatkov. 

Če v nastavitvah izpisa plačilne liste, v zavihku ostale nastavitve, izberemo nastavitev tiskanja dodatnih podatkov, bodo na izpisu plačilne liste v zgornjem delu izpisani dodatni podatki: skupni znesek za plače, vsi prispevki in davki, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevek za zdravstveno zavarovanje ter neto plača.

Več o izpisu plačilne liste preberite tukaj.

V tem prispevku