Prenos osnovnih sredstev (prvič) v uporabo

Osnovno sredstvo damo v uporabo na dva načina:

 Navodilo velja za primer kasnejšega dodajanja osnovnega sredstva v uporabo:

Pregled sredstev, ki še niso bila dana v uporabo

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva 
 2. s klikom na Prvič v uporabo  program prikaže pregled osnovnih sredstev, ki še niso bila dana v uporabo.
 3. S kljukico označimo osnovna sredstva, ki jih bomo prenesli v uporabo na isti dan,
 4. v polje Prvič v uporabo dne: vpišemo datum (program sicer predlaga sistemski datum),
 5. in kliknemo V uporabo.

Knjiženje prometa Prvič v uporabo

V obeh primerih (s knjiženjem prejetega računa ali s klikom na Prvič v uporabo) program pripravi avtomatično temeljnico, s katero prenese nabavno vrednost iz konta v izgradnji na konto nabavne vrednosti, ki je določen glede na izbrano amortizacijsko skupino na posameznem osnovnem sredstvu.

Na osnovna sredstva program zapiše promet Prvič v uporabo s povezavo na temeljnico.

 1. Podatek preverimo tako, da v meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva >
 2. izberemo osnovno sredstvo 
 3. in znotraj le-tega kliknemo na Promet.  

Brisanje prometa Prvič v uporabo

Na posameznem sredstvu v registru lahko promet Prvič v uporabo tudi brišemo.

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva >
 2. izberemo osnovno sredstvo 
 3. in znotraj le-tega kliknemo na Promet.  
 4. Na koncu vrstice s prometom Prvič v uporabo kliknemo znak za brisanje.

Brisanje prometa Prvič v uporabo ne vpliva na že knjižene obračune amortizacije.

Priporočamo.

če izvedemo začasni obračun amortizacije, bo naslednji obračun amortizacije sicer pripravil ustrezne popravke (storno) v naslednjem obračunanem obdobju, vendar po brisanju prometa Prvič v uporabo ponovno izvedemo obračun amortizacije, v katerem je bilo sredstvo zajeto.

Tako bodo podatki knjiženi v ustreznem obdobju. To je še posebej pomembno, ko imamo osnovna sredstva večjih vrednosti.

V tem prispevku