Posebnosti pri obračunu plače za voznike v mednarodnem prometu

Za obdobje od 01.01.2018 dalje je spremenjeno poročanje o povračilih stroškov (dnevnice, prevoz, prenočišča) in sicer ločeno za povračila stroškov službene poti ter ločeno za povračila stroškov delavcev, napotenih na delo v tujino.

 V programu podatke uredimo na sledeči način:

1. V meniju > Plače > Obračun plač.

2. Na drugem koraku obračuna izberemo delavca, ki je voznik v mednarodnem prometu.

3. V kolikor je potrebno, uredimo ure rednega dela.

4. sicer izberemo vrsto izplačila povračilo stroškov - napoteni delavci,

5. Vnesemo enote in znesek.

6. Zaključimo obračun in oddamo REK1 obrazec.


Kaj program pripravi? 

Program na podlagi izbranega povračila, zapiše znesek v ustrezno polje (B06c, B06č, B06d, B06e). v analitičnem delu REK 1 obrazca (1001).

V tem prispevku