Posebnosti pri obračunu plače za voznike v mednarodnem prometu

Za obdobje od 01.01.2018 dalje je spremenjeno poročanje o povračilih stroškov (dnevnice, prevoz, prenočišča), in sicer ločeno za povračila stroškov službene poti ter ločeno za povračila stroškov delavcev, napotenih na delo v tujino.

  1. V meniju Plače > Obračun plač na drugem koraku obračuna izberemo delavca, ki je voznik v mednarodnem prometu.
  2. V kolikor je potrebno, uredimo ure rednega dela.
  3. Izberemo vrsto izplačila povračilo stroškov - napotitev in vnesemo:
    • Število enot (dni).
    • Znesek na enoto.
  4. Obračun plače shranimo in zaključimo.

Kaj program pripravi? 

Program na podlagi izbranega povračila, zapiše znesek v ustrezno polje (B06c, B06č, B06d, B06e) v analitičnem delu REK-O obrazca (1001).

V tem prispevku