Zbiri po analitikah v dvostavnem knjigovodstvu

V programu  pregledujemo podatke  po zbirih.  Navodilo velja za zbir po analitikah  v Dvostavnem knjigovodstvu:


1. V meniju > Knjigovodstvo>  Dostavno knjigovodstvo.

2. Kliknemo Zbiri >  Po analitikah.

3. Na polju Analitika > vnesemo analitiko.

4. Na polju Konto > vnesemo konto, (poljubno)

5.Na polju Stranka > vnesemo stranko. (poljubno)

6. Na polju Delavec > vnesemo delavca. (poljubno)

7. Na polju Datum temeljnice > se omejimo na datume od-do.

8. Dodatno poljubno omejimo prikaz >

  • Samo konti s saldom
  • Samo prihodki
  • Samo odhodki
  • Ostale knjižbe

 

V tem prispevku