Zbiri po analitikah v dvostavnem knjigovodstvu

V programu pregledujemo podatke po zbirih. Navodilo velja za zbir po analitikah v Dvostavnem knjigovodstvu.

1. V meniju Knjigovodstvo > Dostavno knjigovodstvo

2. izberemo zavihek Zbiri > Po analitikah.

3. Na polju Analitika > vnesemo analitiko. Če analitike ne vnesemo, program prikaže promet za vse analitike.

4. Na polju Konto > izberemo na spustnem seznamu konto oziroma vnesemo konto. (poljubno)

5. Na polju Stranka > izberemo na spustnem seznamu stranko. (poljubno)

6. Na polju Delavec > izberemo na spustnem seznamu delavca. (poljubno)

7. Na polju Datum temeljnice > se omejimo na datume od-do.

8. Dodatno poljubno omejimo prikaz >

  • Samo konti s saldom.
  • Samo prihodki.
  • Samo odhodki.
  • Ostale knjižbe.

9. Program prikaže promet po posamezni analitiki. S klikom na naziv analitike, program prikaže vse knjižbe za izbrano analitiko.

V tem prispevku