Zbiri v dvostavnem knjigovodstvu

V programu lahko pregledujemo podatke po različnih zbirih. 

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dostavno knjigovodstvo izberemo v opravilni vrstici zavihek Zbiri.
 2. Izberemo zbir podatkov, ki ga želimo preveriti. Izbiramo lahko med zbiri:
  • Po kontih.
  • Po analitikah.
  • Po strankah.
  • Po delavcih. 

Zbir po kontih

Zbir po kontih prikazuje podatke zbrane po kontih.

 1. Podatke lahko dodatno filtriramo po določenem kontu oziroma skupni ali razredu konta, stranki, analitiki, delavcu in datumu temeljnice.
 2. Če želimo, da program na preglednici prikaže samo konte s sladom, dodamo kljukico.
 3. S klikom na Najdi program prikaže promet po posameznih kontih. 
 4. S klikom na naziv konta, program prikaže vse knjižbe za izbranem kontu.

Zbiri po analitikah

Zbir po analitikah prikazuje podatke zbrane po analitikah. Analitike omogočajo vodenje poslovanja po stroškovnih mestih, projektih, poslovnih enotah,... Več o analitikah.

 1. Podatke lahko dodatno filtriramo po analitiki, kontu, stranki, delavcu, datumu in vrsti temeljnice.
 2. Prikaz podatkov lahko dodatno omejimo:
  • Samo konti s saldom.
  • Samo prihodki.
  • Samo odhodki.
  • Ostale knjižbe.
 3. S klikom na Najdi program prikaže promet po posamezni analitiki. S klikom na naziv analitike, program prikaže vse knjižbe za izbrano analitiko.

Zbiri po strankah

Zbir po strankah prikazuje podatke zbrane po strankah.

 1. Podatke lahko dodatno filtriramo po posamezni stranki, kontu, tipu stranke, analitiki, denarni enoti,  datumu temeljnice, državi stranke in glede na delavca.
 2. Če želimo, da program na preglednici prikaže samo konte s sladom, dodamo kljukico.
 3. Pregled podatkov lahko dodatno omejimo glede na vrsto knjižbe. Izberemo ali želimo pregledovati vse knjižbe, ali  samo terjatve ali samo obveznosti .
 4. S klikom na Najdi program prikaže promet po posameznih strankah. 
 5. S klikom na stranko, program prikaže vse knjižbe za izbrano stranko.

Zbir po delavcih

Zbir po delavcih prikazuje podatke zbrane po posameznih delavcih.

 1. Podatke lahko dodatno filtriramo po posameznem delavcu, kontu, stranki, analitiki in datumu temeljnice.
 2. Če želimo, da program na preglednici prikaže samo konte s sladom, dodamo kljukico.
 3. S klikom na Najdi program prikaže promet po posameznih delavcih. 
 4. S klikom na delavca, program prikaže vse knjižbe za izbranega delavca. 

Izpis zbirov v dvostavnem knjigovodstvu

 1. Podatke zbrane v zbirih lahko izpišemo tako, da v opravilni vrstici izberemo zavihek Natisni.
 2. Program pripravi pdf dokument, ki ga lahko natisnemo, pošljemo po e-pošti ali prenesemo na svoj računalnik. Več o tiskanju zbirov v dvostavnem knjigovodstvu preberite tukaj.
 3. S klikom na lahko preglednico izvozimo v Excel.
V tem prispevku