Hitri vnos (kopiranje) prejetih računov

Mesečno lahko prejemamo od istih dobaviteljev račune, ki se razlikujejo le v zneskih, datumih in originalni številki računa. To so na primer računi za elektriko, telefon, internet, pisarniški material, vodo, gorivo, reprezentanco in podobno.

Te račune knjižimo na iste konte in jih na enak način prikazujemo v davčnih evidencah. Za hitrejši vnos lahko na račun prenesemo odhodke iz preteklih računov.

Hitri vnos odhodkov

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi vnesemo nov račun.
 2. Izpolnimo glavo prejetega računa.
 3. Če smo za istega dobavitelja v program že vnesli prejeti račun, program ponudi gumb Prenesi odhodke iz preteklih računov. 
 4. S klikom nanj, program odpre okno za hitri vnos odhodkov. 
 5. Program preveri preteklih računih vnesene odhodke z vrsto Navaden odhodek in predlaga naslednje podatke, ki jih ne moremo spreminjati. 
  • Konto.
  • Stopnjo DDV.
  • Nastavitve odhodka: predplačilo, samoobdavčitev in ali se DDV odbija
 6.  Vnesemo osnovo in znesek DDV in druge potrebne podatke. 
  • Če na novem računu odhodka ni, pustimo znesek 0,00.
 7. Vnos podatkov shranimo.
 8. Račun potrdimo s klikom na Potrdi.

Kaj program pripravi?

Ko račun potrdimo, program pripravi temeljnico. 

Če pri vnosu prejetega računa izberemo v polju Plačilo > Plačilni nalog, program pripravi tudi plačilni nalog.

Kdaj lahko uporabiti hitrega vnosa odhodkov?

Hiter vnos odhodkov lahko uporabimo samo pri prejetih računih:

 • ki imajo na vrstici dodane odhodke z vrsto > navaden odhodek in 
 • v domači denarni enoti (pri prejetih računih v tuji denarni enoti hitrega vnosa odhodov ne moremo uporabiti).
V tem prispevku