Možnost izpisa osnovnih sredstev po amortizacijskih skupinah

Po novem lahko pripravimo izpis kartice osnovnega sredstva, inventurne liste in registra osnovnih sredstev ločeno za osnovna sredstva in za drobni inventar ali pa samo za posamezno amortizacijsko skupino. 

V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva, na zavihku Natisni, izberemo želen izpis osnovnih sredstev: kartico, inventurno listo ali register.

Po izbiri ustreznega izpisa, imamo možnost, da tega pripravimo ločeno za osnovna sredstva in drobni inventar. 

Če označimo polje Omejitev po amortizacijskih skupinah, program prikaže vse uporabljene amortizacijske skupine. Amortizacijske skupine katere želimo zajeti v izpisu označimo in kliknemo na Pripravi izpis.

Več o izpisih osnovnih sredstev preberite tukaj.

V tem prispevku