Izdelava osnutka prejetega računa iz knjižbe na izpisku

Na bančnem izpisku se nam občasno pojavijo postavke, za katere še nimamo knjiženega prejetega računa (npr. ko dokument prejmemo kasneje).

Minimax omogoča pripravo osnutka prejetega računa na podlagi podatkov o plačilu na bančnem izpisku.

  1. Izberemo stranko v polju Prejemnik/Nalogodajalec,
  2. izberemo konto,
  3. vnesemo znesek plačila,
  4. kliknemo Shrani vrstico.
  5. Potrdimo bančni izpisek (ob koncu urejanja celotnega bančnega izpiska).
  6. Na potrjenem bančnem izpisku kliknemo na ikono na začetku vrstice s knjiženim plačilom dobavitelju.  
  7. Program odpre osnutek prejetega računa, s podatki z bančnega izpiska (dobavitelj, datumi, znesek za plačilo), program predlaga tudi vrsto odhodka s prejšnjega računa istega dobavitelja. 
  8. Podatke po potrebi dopolnimo in dodamo odhodek s klikom na Shrani vrstico.
  9. Račun shranimo oz. potrdimo.
V tem prispevku