Prenos med skladišči

Navodilo velja v primeru, da imamo več skladišč, ter želimo urediti prenos zaloge blaga iz enega skladišča v drugo skladišče.

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge,
 2. kliknemo Nov >
  • če izberemo Prejem v polju Podvrsta prometa izberemo Iz skladišča
  • če izberemo Izdaja v polju Podvrsta prometa izberemo V skladišče
 3. Datum: ta podatek vpliva na prikaz stanja zalog na dan in karticah artiklov.
 4. Številka: program samodejno številči v okviru leta, ki je določeno z datumom in številk ne moremo spreminjati.
 5. Stranka: Če vnesemo stranko, nam pri potrditvi program pripravi tudi dobavnico.
 6. Opis: Vnesemo poljuben opis dokumenta (ta podatek prenese v opis kartice artikla).
 7. % rabata: rabat velja za celotni prenos
 8. Iz Skladišča:  izberemo skladišče, iz katerega količine vzamemo. 
 9. V skladišče: določimo skladišče, v katerega količine prenašamo.
 10. Artikel: izberemo s spustnega seznama. 
  • Če želimo prikaz artiklov samo z zalogo, potem vpišemo znak # (lojtro) pred iskalnim nizom (na primer "#stek" za "steklenica").
 11. Količina: vnesemo količino, ki jo prenašamo v drugo skladišče.
 12. % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta.
 13. Prodajna cena: če je prodajna cena že vpisana v meniju šifranti > artikli, potem cene ne računa, ampak računa maržo. 
  • če pa je na artiklu vnesena marža, prodajna cena pa ne, računa prodajno ceno. Prodajna cena ne upošteva zneska DDVja.
 14. Vrednost: prikaz nabavne vrednosti.
 15. S klikom na znak  dodamo artikel na vrstico izdaje.
  • Popravljanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na vrstici artikla.
  • Brisanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na koncu vrstice.
 16. Prenos shranimo oz. potrdimo.
 17. Prek gumba Natisni > lahko natisnemo prenos med skladišči (med skladiščnico) ali dobavnico.
V tem prispevku