Plačilne liste v tujem jeziku

Navodilo velja za vnos in tiskanje plačilne listine v tujem jeziku.

V programu Minimax izpišemo plačilne liste v več tujih jezikih:

 • angleški,
 • nemški,
 • srbski,
 • hrvaški,
 • italijanski,
 • madžarski in
 • francoski jezik.

Plačilno listo izpišemo za posameznega delavca ali vse delavce skupaj.

Vnos novega izpisa plačilne liste z izbiro jezika

 1. V meniju Nastavitve  
 2. izberemo Izpisi.
 3. Kliknemo na + Nov.
 4. Program odpre nov izpis, kjer v polju Vrsta izpisa izberemo  Plače - plačilna lista.
 5. V polju Jezik izberemo med šestimi različnimi tujimi jeziki želen jezik izpisa. Z izbiro jezika program samodejno prevede besedilo v izbran jezik.
  • Vnesemo lahko več izpisov plačilne liste, pri vsakemu izpisu izberemo svoj jezik. 

Tiskanje plačilne listine v tujem jeziku pri obračunu plače

Pri obračunu plače lahko izberemo  za posameznega delavca izpis plačilne liste v različnih jezikih.

 1. V meniju Plače > Obračun plač zaključimo obračun plače.
 2. Po zaključenem obračunu plače program ponudi gumb Dodatne plačilne liste.
 3. Na spustnem seznamu izberemo želen jezik.
 4. Program samodejno pripravi in odpre preveden dokument, katerega natisnemo.

V tem prispevku