Plačilne liste v tujem jeziku

Navodilo velja za vnos in tiskanje plačilne listine v tujem jeziku.

V programu Minimax izpišemo lahko plačilne liste v več tujih jezikih:

 • angleški,
 • nemški,
 • srbski,
 • hrvaški,
 • italijanski,
 • madžarski in
 • francoski jezik.

Plačilno listo izpišemo za posameznega delavca ali vse delavce skupaj.

Vnos novega izpisa plačilne liste z izbiro jezika

 1. V meniju Nastavitve 
 2. izberemo Izpisi,
 3. Kliknemo  + Nov.
 4. Program odpre nov izpis, kjer v polju Vrsta izpisa izberemo  Plače - plačilna lista.
 5. V polju Jezik izberemo med različnimi tujimi jeziki želen jezik izpisa. Z izbiro jezika program samodejno prevede besedilo v izbran jezik.
  • Vnesemo lahko več izpisov plačilne liste, pri vsakemu izpisu izberemo svoj jezik.

Tiskanje plačilne listine v tujem jeziku pri obračunu plače

Pri obračunu plače lahko izberemo  za posameznega delavca izpis plačilne liste v različnih jezikih.

 1. V meniju Plače > Obračun plač zaključimo obračun plače.
 2. na preglednici znotraj obračuna kliknemo na gumb plus 
 3. Na spustnem seznamu izberemo želen jezik.
 4. kliknemo Natisni > Program samodejno pripravi in odpre preveden dokument, katerega natisnemo.
V tem prispevku