Zbiri po analitikah v Izdanih računih

Zbiri po analitikah so pregledi prodaje po posamezni analitiki.  Analitike omogočajo vodenje poslovanja po stroškovnih mestih, projektih, poslovnih enotah, gradbiščih... Več o analitikah.

  1.  V meniju Poslovanje > Izdani računi,
  2.  na zavihku Zbiri > pregledujemo podatke:
    • Po analitikah terjatev >  program prikaže seznam analitik, ki so bile izbrane v glavi izdanih računov.
    • Po analitikah vrstic > program prikaže seznam analitik, ki so bile izbrane na vrstici izdanih računov.

Če analitika na računu ni bila vnesena, je ta zajet v seštevku Brez analitike.

V zbir so zajeti samo potrjeni računi.

V tem prispevku