Arhiviranje (video)

V kratkem videu prikazujemo, kako v Minimaxu arhiviramo podatke.

Vsebina:

 1: 20 - Samodejno arhiviranje

 3:20 - Arhiviranje podatkov mlajših od 5 poslovnih let

 4:40 - Hramba arhiva v Minimaxu

 5:08 - Izvoz arhiva iz Minimaxa

 6:22 - Brisanje arhiva v Minimaxu

 7:17 - Zgodovina arhiviranja

 7:43 - Pravice za arhiviranje

V tem prispevku