Ročno zapiranje odprtih postavk

Navodilo velja za ročno zapiranje odprtih postavk. 

Ta način zapiranja je omogočen samo v paketih računovodstva (mini in maksi računovodstvo).

Ročno zapiranje odprtih postavk

  1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke
  2. Izberemo vrsto prikaza odprtih postavk (vse postavke, dolguje, dolgujemo), dodatno se lahko omejimo po datumu računa ali zapadlosti ali po stranki 
  3. ter kliknemo Najdi. V preglednici prikaže odprte postavke.
  4. Kliknemo na naziv stranke, da program odpre seznam odprtih postavk izbrane stranke.
  5. Za zapiranje postavke kliknemo na datum knjižbe.
    • V zgornjem delu je prikazan odprti znesek postavke, spodaj pa vrstice z odprtimi postavkami, ki lahko izbrano postavko zapirajo. Knjižene so na isti konto, vendar na obratno stran (breme, dobro).
  6. Na posamezni vrstici vnesemo znesek zapiranja. Zgornjo postavko lahko (delno) zapremo z več spodnjimi postavkami.
  7. Zapiranje potrdimo s klikom Zapri

Kako razveljavimo zapiranje odprtih postavk?

Če zapremo napačno postavko, lahko zapiranje razveljavimo s klikom na Razveljavi zapiranje.

Pomembno.

V primeru tuje denarne enote in tečajne razlike poleg informacije o zapiranju program pripravi tudi temeljnico tečajnih razlik.

V tem prispevku