Zapiranje več postavk pri knjiženju plačil preko temeljnice in bančnega izpiska

Navodilo velja za primer knjiženja plačila enega zneska z več odprtimi postavkami.

Zapiranje preko temeljnice

1. Vnesemo osnovne podatke temeljnice prek menija Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Nov.

2. Vnesemo Konto (saldakontni konto).

3. Izberemo Stranko.

4. Vnesemo znesek.

5. Kliknemo  Zapiranje Postavke.

6. Označimo Postavke, ki jih bomo zapirali.

7. Shranimo knjižbo.

8. Nato vnesemo še ostalo podatke in potrdimo temeljnico.

 

 

 

Zapiranje preko Bančnega izpiska

 

1. Na vrstici izpiska iz spustnega seznama izberemo Nalogodajalca/ Prejemnika.

2. Vnesemo Konto (saldakontni konto).

3. Vnesemo znesek (breme oziroma dobro).

4. Na polju Veza kliknemo gumb   (zapira več računov)

5. Odkljukamo postavke, ki jih bomo zapirali.

6. Kliknemo gumb (dodaj vrstico) .

7. Program prikaže povezavo na račune , ki smo jih povezali.  V primeru preklica že potrjenega izpiska, program ne bo preklical povezav na izbrane račune.

 

 

V tem prispevku