Zapiranje več postavk pri knjiženju plačil preko temeljnice in bančnega izpiska

Navodilo velja za primer knjiženja plačila enega zneska z več odprtimi postavkami. Več odprtih postavk lahko zapiramo z ročnim vnosom temeljnice ali s knjiženjem bančnega izpiska.

Zapiranje preko temeljnice

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > kliknemo Nov vnesemo osnovne podatke temeljnice (vrsto in datum temeljnice, opis,...).
 2. Vnesemo Konto (obvezno saldakontni konto),
 3. izberemo stranko,
 4. vnesemo znesek,
 5. kliknemo na Zapiranje postavke,
 6. označimo postavke, ki jih želimo zapreti.
 7. Kliknemo na Shrani knjižbo.
 8. Nato vnesemo še ostalo podatke in potrdimo temeljnico.

Zapiranje preko Bančnega izpiska

 1. V meniju Banka > Bančni izpiski 
 2. na vrstici izpiska iz spustnega seznama izberemo Nalogodajalca/ Prejemnika.
 3. Vnesemo Konto (obvezno saldakontni konto).
 4. Vnesemo znesek (breme oziroma dobro).
 5. v polju Veza (sklic) kliknemo gumb(zapri več računov).
 6. Odkljukamo postavke, ki jih želimo zapreti.
 7. Kliknemo na(dodaj vrstico).
 8. Program prikaže povezavo na račune, ki smo jih označili za zapiranje. 
  • V primeru preklica že potrjenega izpiska, program ne bo preklical povezav na izbrane račune.
V tem prispevku