Obračun božičnice ali 13. plače

Obračun božičnice, 13. plače ali novoletne nagrade

Delovnopravni predpisi pojmov božičnica, 13. plača ali novoletna nagrada ne urejajo enotno. Ne glede na poimenovanje tega izplačila pa je z davčnega vidika pomembno ali gre za izplačilo, ki je sestavni del plače. Najpogostejše uporabljen izraz božičnica v praksi uporabljamo tako v primerih, ko je izplačilo božičnice s kolektivno pogodbo ali s pogodbo o zaposlitvi opredeljeno kot sestavni del plače, kot tudi v primerih, ko ta izraz uporabimo ob izplačilu nagrad zaposlenim ob novem letu, ki pa ne pomenijo sestavnega dela plače.

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) kot sestavni del plače opredeljuje tudi plačilo za poslovno uspešnost pod pogojem, da je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo, ali pogodbo o zaposlitvi (drugi odstavek 126. člena).

Pozor.

V Minimaxu podpiramo izplačilo božičnice (13. plače, novoletne nagrade) kot sestavni del plače.

Postopek vnosa obračuna:

 1. V meniju Plače > izberemo Obračun plač > Nova Plača.
 2. Obračun božičnice (13. plače, novoletne nagrade) obračunamo posebej (ne z rednim obračunom plače). 
  • Ko dodajamo nov obračun, na prvem koraku za obračunski mesec izberemo obračunski mesec predhodne plače.
  • Če je izplačilo po plačah za november, za mesec izberemo november. S tem obračunom plač bo program poračunal dohodnino.
 3. V naziv obračuna vpišemo poljuben naziv: npr. Božičnica (13. plača, Novoletna nagrada)
 4. Pri vrsti obračuna izberemo Izredna izplačila. Predlaganih ur ne spreminjamo.
 5. Olajšave: pri tem obračunu jih ne upoštevamo (odstranimo kljukico).
 6. Odtegljaji:  pri tem obračunu jih ne upoštevamo (odstranimo kljukico).
 7. Ostale nastavitve pustimo kot so predlagane in shranimo.
 8. Na drugem koraku obračuna plač izberemo delavca in dodamo obračunsko vrstico.
 9. Izberemo vrsto izplačila Druga dela in vnesemo znesek ter poljubno uredimo naziv. 
  • Ur NE vnašamo, ker povečujejo fond ur za M4.
 10. Nadaljevanje obračuna poteka na enak način kot pri rednem obračunu plače.

Kaj program pripravi?

Program obračuna Božičnico (13. plačo, novoletno nagrado) kot sestavni del plače:

 • pripravi temeljnico, 
 • plačilno listino, 
 • pripravi obrazec REK z vrsto dohodka 1001, v iReku pa polni vrsto 1101
V tem prispevku