Delna razbremenitev zalog na osnovi prejetega naročila

Navodilo velja, ko na zalogi nimamo celotne naročene količine artiklov. V tem primeru lahko delno dobavimo količino, ki jo imamo na zalogi. Naknadno dobavimo še manjkajočo količino.


Delna razbremenitev

1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila vnesemo prejeto naročilo.

2. Na potrjenem prejetem naročilu izberemo Kopiraj > v izdajo.

3 Program odpre okno za razbremenitev zalog iz naročila. 

Za posamezni naročeni artikel imamo prikazane podatke o:

 • Nazivu artikla.
 • Skladišču.
 • Merski enoti.
 • Naročeni količini.
 • Že dobavljeni količini.
 • Manjkajoči količini, ki mora še biti dobavljena.
 • Trenutni količini na zalogi.
 • Količini, ki jo želimo dobaviti, v okviru količine ki jo imamo na zalogi. Podatek lahko ročno spremenimo.

 4. Izbira gumba Naredi izdajo pripravi promet izdaje v zalogah za količino vpisano v stolpcu Razbremeni.

 

Kako preverim manjkajočo dobavo?

1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila.

2. Izberemo Napredno iskanje.

3. Dodamo kljukico pri polju Podatki o dobavi in izberemo Najdi.

4. Program izpiše podatke po posameznih naročilih ali je bila dobava izvedena v celoti, delno ali se ni izvedla. Program upošteva samo potrjena naročila, ki niso zaključena ali razveljavljena.

Omejimo se lahko na prejeta naročila, ki: 

 • so dobavljena v celoti,
 • niso dobavljena, 
 • so delno dobavljena.

6. Za naročila, ki niso dobavljena oziroma so dobavljena delno, pripravimo neposredno razbremenitev iz zalog s klikom na povezavo Dobava v vrstici preglednice.

V tem prispevku