Delna razbremenitev zalog na osnovi prejetega naročila

Navodilo velja, ko na zalogi nimamo celotne naročene količine artiklov. V tem primeru lahko delno dobavimo količino, ki jo imamo na zalogi. Naknadno dobavimo še manjkajočo količino.

Delna razbremenitev

 1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila vnesemo prejeto naročilo.
 2. Na potrjenem prejetem naročilu izberemo Kopiraj > v izdajo.
 3. Program odpre okno za razbremenitev zalog iz naročila. 
  • Za posamezni naročeni artikel imamo prikazane podatke o:
   • Nazivu artikla.
   • Skladišču.
   • Merski enoti.
   • Naročeni količini.
   • Že dobavljeni količini.
   • Manjkajoči količini, ki mora še biti dobavljena.
   • Trenutni količini na zalogi.
   • Količini, ki jo želimo dobaviti, v okviru količine ki jo imamo na zalogi. Podatek lahko ročno spremenimo.
 4. Izbira gumba Naredi izdajo pripravi promet izdaje v zalogah za količino vpisano v stolpcu Razbremeni.

Kako preverim manjkajočo dobavo?

 1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila.
 2. Izberemo Napredno iskanje.
 3. Dodamo kljukico pri polju Podatki o dobavi in izberemo Najdi.
 4. Program izpiše podatke po posameznih naročilih ali je bila dobava izvedena v celoti, delno ali se ni izvedla. 
  • Program upošteva samo potrjena naročila, ki niso zaključena ali razveljavljena.
 5. Omejimo se lahko na prejeta naročila, ki: 
  • so dobavljena v celoti,
  • niso dobavljena, 
  • so delno dobavljena.
 6. Za naročila, ki niso dobavljena oziroma so dobavljena delno, pripravimo neposredno razbremenitev iz zalog s klikom na povezavo Dobava v vrstici preglednice.
V tem prispevku