API dopolnitve

Dopolnitev metode GetItems

Če pokličemo artikle preko klica GetItems (po več artiklov hkrati) nam funkcija po novem vrne tudi podatek o masi artikla (MassPerUnit).

Možnost dodajanja in branja sestavnic artikla

Po novem lahko preko API programskega vmesnika pošiljamo in preberemo tudi artikle s sestavnico. 

Dopolnitev metode AddIssuedInovice

V primerih, ko preko API vmesnika ustvarjamo nov račun s tujimi davčnimi stopnjami, je potrebno pošiljati tudi podatek VatRatePercentage, kar velikokrat povzroča težave. 

Zato smo spremenili delovanje, da v primerih, ko VatRatePercentage ni podan, je pa podan odstotek tujega DDV, bo sistem glede na podan odstotek predlagal ustrezen VatRatePercentage.

V tem prispevku