Pri uvozu prometa zalog z Excel predlogo lahko vnesemo tudi naziv artikla

V predlogo Excel datoteke za uvoz prometa (prejema oziroma izdaje) zalog smo dodali stolpec Naziv artikla. Če je naziv artikla v Excel datoteki izpolnjen, ga program prepiše na vrstico prometa zalog. Če pa naziv artikla ni vpisan, program prepiše naziv iz šifranta artikli.

Predlogo za uvoz prometa zalog pripravimo v meniju Poslovanje > Zaloge. Pri vnosu prometa prejema ali izdaje kliknemo na ikono za Uvoz vrstic in izberemo Pripravi predlogo

Program odpre Excel datoteko, ki jo napolnimo s podatki. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami. 

Datoteko napolnjeno s podatki shranimo na svoj računalnik in jo na istem mestu uvozimo, le da izberemo možnost Uvoz datoteke. Program pripravi osnutek prometa v zalogah, ki ga lahko urejamo in potrdimo.


Več o uvozu vrstic prejema na zalogo preberite tukaj

Več o uvozu vrstic izdaje iz zalog preberite tukaj.

V tem prispevku