Merska enota za maso na artiklu

Pri vnosu artikla v šifrant smo dodali polje za vnos mase artikla. 

Masa artikla se prikaže:

  • na izpisu izdanega računa, predračuna ali dobavnice in 
  • na preglednici vrstic izdanih računov,  predračunov in na vrsticah v zalogah.


V tem prispevku