Avansni račun za gradbeni posel

Če se ukvarjamo z gradbenimi storitvami in želimo pripraviti račun za predplačilo uredimo podatke na sledeči način:

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo Nov.

2. Vnesemo Kupca.

3. Vnesemo tip artikla > predplačilo.

4. V polju vrsta obračuna DDV izberemo > Gradbeni posel.

5. Po vnosu podatkov kliknemo > Izstavi in natisni. 

V tem prispevku