Avansni račun za gradbeni posel

Če se ukvarjamo z gradbenimi storitvami in želimo pripraviti račun za predplačilo, uredimo podatke na sledeči način:

  1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo Nov.
  2. Vnesemo Kupca.
  3. Vnesemo tip artikla > predplačilo in v polju Vrsta obračuna DDV >  izberemo > Gradbeni posel, ter shranimo vrstico.
  4. Po vnosu podatkov kliknemo > Izstavi oz. izstavi in natisni. 
V tem prispevku