API - navodila za razvijalce

Minimax API

Minimax API je RESTful spletna storitev, ki omogoča povezavo z zunanjimi aplikacijami za različne namene uporabe. Omogoča uporabo določenega omejenega nabora funkcij, ki so vgrajene v programu Minimax.

Tehnična dokumentacija za Minimax API je na voljo na naslednji povezavi: https://moj.minimax.si/SI/API.

Z uporabo API-ja se strinjate z Minimax API pogoji uporabe.


Naslovi

API:  https://moj.minimax.si/si/api 

AUTH:  https://moj.minimax.si/si/aut/oauth20/token 


Novi razvijalci

Če sami razvijate povezavo, se po uspešni registraciji v Minimax obrnite na podporo (preko zahtevka po pomoči ali elektronske pošte podpora@minimax.si), da pridobite podatke za odjemalca.

Če želite uporabiti katero do obstoječih rešitev, ki so že povezane z Minimaxom (vtičniki za spletne trgovine) ali pa se za implementacijo povezave poslužujete zunanjega razvijalca, ki že dela povezave, ta korak ni potreben.


Podatki za prijavo

 1. Za avtentikacijo poleg podatkov odjemalca potrebujemo še podatke za prijavo uporabnika.
 2. Prijavimo se v SAOP uporabniški račun in v poglavju GESLA ZA DOSTOP ZUNANJIH APLIKACIJ (na dnu strani) kliknemo na gumb NOVA APLIKACIJA
 3. V pojavnem oknu, ki se odpre, vnesemo:
 • naziv aplikacije, 
 • novo uporabniško ime in geslo s katerim se bomo kot uporabnik prijavljali v API.

 

Primer

1. Za avtentikacijo uporabljamo protokol OAuth2 (članek OAuth 2 Simplified).

2. Najprej se prijavimo v AUT :

 • s podatki odjemalca (ID-jem odjemalca in geslom odjemalca)
 • in z uporabniškim imenom in geslom, ki smo ga sami poljubno določili v SAOP uporabniškem računu (glej Podatki za prijavo), 
 • da dobimo žeton (token). 

3. Pridobljeni žeton posredujemo pri vsakem klicu metode API.

4. Primer v PHP:

<?php

$params = array(
  'client_id'=> 'ClientId',
  'client_secret'=> 'ClientPassword',
  'grant_type'=> 'password',
  'username'=> 'UserName',
  'password'=> 'UserPassword',
  'scope' => 'minimax.si');

$request = array(
  'http' => array(
    'method'=> 'POST',
    'header'=> array(
      'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
      ),
    'content'=> http_build_query($params),
    'timeout'=> 10
    )
  );

if (!$response = file_get_contents('https://moj.minimax.si/SI/aut/oauth20/token', false, stream_context_create($request))) {    
  die('auth error');
}

$token = json_decode($response);
$request = array(
  'http' => array(
    'method'=> 'GET',
    'header'=> 'Authorization: Bearer ' . $token->access_token,
    'timeout'=> 10
    )
  );
if (!$response = file_get_contents('https://moj.minimax.si/SI/api/api/currentuser/orgs', false, stream_context_create($request))) {
  die('orgs error');
}

$orgs = json_decode($response, true);
print_r($orgs);
?>
V tem prispevku