Vstopna stran Minimax

Navodilo velja za prikaz delovanja in navigacije na vstopni strani programa Minimax.

 Moje organizacije

Na zavihku Moje organizacije program prikaže seznam organizacij, do katerih imamo omogočen dostop.

 • S klikom na znak zvezdica  dodamo organizacijo med priljubljene.
 • Tu urejamo še dostop do mobilne aplikacije  
 • in izločitev organizacije iz uporabe oz. brisanja .

 

Odpiranje nove organizacije

Na vstopni strani programa dodamo novo organizacijo s klikom na gumb , kjer izberemo organizacijo iz javne baze. 

V iskalniku lahko iščemo podatke organizacije po davčni številki, nazivu ali TRR računu.

 

Organizacije brez dostopa

V zavihku Organizacije brez dostopa imamo organizacije, do katerih nimamo pravic dostopa.

Pravice uredimo v Plačniku  > Uporabniki.

 Če imamo dostop do vseh organizacij, tega zavihka program ne prikaže.


Organizacije, ki so izločene iz uporabe

V zavihku Organizacije , ki so izločene iz uporabe so organizacije, ki jih obdelujemo, jih vodimo kot arhiv, licenčnino še vedno plačujemo.

 Če organizacije povrnemo v uporabo, tega zavihka program ne prikaže.


Statistika

Zavihek Statistika preko grafov in tabel prikazuje:

 • število lastnih oziroma povezanih organizacij;
 • število knjižb po organizacijah;
 • število knjižb po uporabnikih;
 • manjkajoče obračune;
 • organizacije glede na poslovno leto;
 • organizacijo glede na vrsto organizacije.


Obračun storitev in dodatne storitve

Zavihek Obračun storitev in dodatne storitve program prikaže če:

 • smo administrator plačnika
 • in imamo paket za Maksi računovodstvo.

Več o nastavitvah za Obračun storitev preberite... Tukaj.


Moj profil

S klikom na Moj profil  program prikaže


Plačnik

Če smo Administrator s klikom na Moj profil  program prikaže še:

 

Sporočila

Na tem mestu  so objavljena vsa sistemska obvestila skrbnikov sistema Minimax o:

 • namestitvah novih verzij, 
 • napovedanih prekinitvah dostopa zaradi vzdrževanja sistema in 
 • pregled oddanih zahtev po pomoči in odgovorov.

S klikom na Vsa sporočila program prikaže seznam vseh obvestil in zahtev po pomoči.

 

Pomoč

V zavihku pomoč  najdemo:

V tem prispevku