Vstopna stran Minimax

Navodilo velja za prikaz delovanja in navigacije na vstopni strani programa Minimax.

Vstopna stran programa Minimax

Po prijavi v program Minimax pridemo na vstopno stran programa, ki izgleda takole:

Moje organizacije

V zavihku Moje organizacije program prikaže seznam organizacij, do katerih imamo omogočen dostop.

 • S klikom na znak zvezdica  dodamo organizacijo med priljubljene.
 • Imamo prikaz prejetih dokumentov znotraj nabiralnika na posamezni organizaciji .
 • Tu urejamo še dostop do mobilne aplikacije  .
 • in izločitev organizacije iz uporabe oz. brisanja.

Odpiranje nove organizacije

Na vstopni strani programa dodajamo nove organizacije s klikom na gumb, kjer izberemo organizacijo iz javne baze. 

V iskalniku lahko iščemo podatke organizacije po davčni številki, nazivu ali TRR računu.

Organizacije brez dostopa

V zavihku Organizacije brez dostopa imamo organizacije, do katerih nimamo pravic dostopa.

Pravice uredi administrator plačnika, v Plačniku> Uporabniki.

 Če imamo dostop do vseh organizacij, tega zavihka program ne prikaže.

Organizacije, ki so izločene iz uporabe

V zavihku Organizacije, ki so izločene iz uporabe so organizacije, ki jih vodimo kot arhiv, licenčnino še vedno plačujemo.

Če organizacije povrnemo v uporabo, tega zavihka program ne prikaže.

Več o arhiviranju podatkov posamezne organizacije pa preberite ... tukaj.

Statistika

Zavihek Statistika preko grafov in tabel prikazuje:

 • število lastnih oziroma povezanih organizacij;
 • število knjižb po organizacijah;
 • število knjižb po uporabnikih;
 • manjkajoče obračune;
 • organizacije glede na poslovno leto;
 • organizacijo glede na vrsto organizacije.

Obračun storitev in dodatne storitve

Zavihek Obračun storitev in dodatne storitve program prikaže, če:

 • smo administrator plačnika
 • in imamo paket za Maksi računovodstvo.

Več o nastavitvah za Obračun storitev preberite ... tukaj.

Moj profil

S klikom na Moj profilprogram prikaže:

 • dostop do uporabniškega vmesnika,
 • izbran jezik vmesnika,
 • digitalna potrdila,
 • dostop do organizacij in pravice
 • ter ponovno aktiviramo opozarjanje v obdelavah.

Dostop do Uporabniškega računa

S klikom na Urejanje osnovnih podatkov lahko urejamo osebne podatke, način prijave in geslo za vstop v program, možnost prijave z digitalnim potrdilom ter povezavo za dostop do zunanjih aplikacij.

Nastavitve uporabniškega vmesnika

 • Izberemo jezik uporabniškega vmesnika (jezikovno različico programa).
 • Barvno temo.
 • Opozorilo pred izvedbo obdelav > program nas med izvedbo obdelav opozarja ("želite nadaljevati?")
 • Opozorilo pred preklicevanjem - izdani računi > v meniju Izdani računi nas program o preklicu izdanega računa.

Plačnik

Če smo Administrator, program s klikom na Moj profilprikaže še:

Sporočila

Na tem mestuso objavljena vsa sistemska obvestila skrbnikov sistema Minimax o:

 • namestitvah novih verzij, 
 • napovedanih prekinitvah dostopa zaradi vzdrževanja sistema in 
 • pregled oddanih zahtev po pomoči in odgovorov.

S klikom na Vsa sporočila program prikaže seznam vseh obvestil in zahtev po pomoči.

Pomoč

V zavihku pomočnajdemo:

V tem prispevku