Vnos predračuna

Vnos glave predračuna

1. V meniju > Poslovanje izberemo > Predračuni.

2. Kliknemo Nov. Vnosno okno izdanega računa je razdeljeno na dva glavna dela, in sicer na:

 • glavo računa, kjer so splošni podatki izdanega računa (kupec, datumi…) in
 • vrstice, ki predstavljajo artikle.

 

3.V polju Številčenje: 

 • Če v nastavitvah določimo za predračune več knjig, program pri vnosu prikaže polje Številčenje, kjer moramo izbrati ustrezno knjigo.
 • Če ne določimo ločenega številčenja, polja ne prikaže.

4. izberemo Kupca.

5. Vnesemo Datum predračuna (ta podatek bo izpisan na predračunu).

6. Vnesemo Datum zapadlosti (ta podatek bo izpisan na predračunu).

 • Če imamo v šifrantu strank na posamezni stranki določene dneve za zapadlost, se bo datum zapadlosti avtomatično izračunal.
 • Po potrebi ga lahko spremenimo. Če vnesemo število dni, se bo datum zapadlosti izračunal na podlagi tega vpisa.

7. Izberemo Denarno enoto, v kateri želimo izstaviti predračun (ta podatek bo izpisan na predračunu in vpliva na tečaj, ter odraža v vknjižbi terjatve na kasnejšem računu).

 • Če smo izbrali denarno enoto, ki ni domača, program odpre polje Tečaj, kjer zapiše tečaj na dan izstavitve računa za preračun v domačo denarno enoto.

8. Vnesemo Rabat (%), ki predstavlja odstotek popusta na celotni znesek računa.

 • Za posamezno stranko v šifrantu lahko določimo rabat, ki bo upoštevan na vsakem izdanem predračunu ali računu tej stranki, lahko pa ga na predračunu ali računu tudi spremenimo.

9. Vnesemo Osnovo za predračun, ki predstavlja oznako dokumenta vezano na ta račun, na primer »Pogodba 213/2011« (ta podatek bo izpisan na predračunu).

10. Vrsta obračuna DDV: Od izbire vrste obračuna je odvisno, kako bo po izstavitvi računa zapisan podatek v davčne evidence.

11. V polju Analitika vnesemo analitiko - podatek bo upoštevan v vknjižbi prihodka.

13. V zavihku Predogled izberemo izpis predračuna, ki predstavlja predlogo za tiskanje predračuna.

14. V zavihku Predogled dobavnice izberemo izpis dobavnice, ki predstavlja predlogo za tiskanje dobavnice. 

 


Vnos vrstic (artiklov) predračuna 

1. Vnos skladišča (v kolikor imamo odprtih več skladišč, izberemo tisto prek katerega želimo, da se določenemu artiklu razbremeni zaloga)

2. izberemo Artikel (na osnovi tega podatka se predlagajo podatki o artiklu, določa se tip prihodka in stopnja DDV).

3. Iz šifranta predlaga naziv izbranega artikla, ki bo izpisan na računu. Naziv lahko za ta račun spremenimo oziroma dopolnimo v polju Naziv.

4. Vnesemo Količino v merski enoti : ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in bo izpisana na predračunu.

5. Mersko enoto (ME), predlaga iz artikla, lahko jo tudi popravimo (ta podatek bo izpisan).

6. Ceno za enoto, predlaga iz Cenika artikla, lahko jo tudi popravimo (ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in  bo izpisan).

7. Vnesemo Popust (%) (ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in  bo izpisan).

8. artikel dodamo na vrstico s klikom na Shrani

9. Podatke lahko urejamo s klikom na ikono na začetku vrstice: 

 • zamenjamo artikel v celoti, pri čemer se bodo vsi podatki prepisali čez prej vnesene;
 • spremenimo šifro, naziv, količino, mersko enoto, ceno, odstotek popusta in opis artikla;
 • urejamo opis artikla, ki bo upoštevan samo na tem računu in se ne bo spremenil v šifrantu artiklov.

10. Po končanem vnosu podatkov predračuna lahko z gumbi v orodni vrstici: 

 • Shranimo predračun s klikom Shrani: uporabimo ga v primeru, ko vnos še ni dokončen. Shranjevanje predračuna bo zapisalo le Osnutek, ki ga še ni mogoče tiskati.
 • Opustimo vnos predračuna s klikom Opusti: izgubljene bodo vse spremembe/vnosi na predračunu.
 • Izstavimo predračun s klikom gumb Izstavi
 • Izstavimo in natisnemo s klikom Izstavi in natisni.
V tem prispevku