Način plačila tudi pri knjiženju predplačila na iztržku

Po novem lahko tudi pri knjiženju predplačila na iztržku izberemo način plačila

V programu so sistemsko že vneseni naslednji načini plačil: drugo, gotovina, kartica in transakcijski račun. Druge načina plačila lahko vnesemo ročno.  

Določanje načina plačila predplačila pride v poštev predvsem takrat, ko je bil račun za predplačilo že plačan na prodajnem mestu z gotovino ali kartico.

Več o vnosu predplačila na iztržku preberite tukaj.

V tem prispevku