Šifrant Skladišča

Šifrant Skladišča uporabljamo pri vseh vnosih v povezi z zalogami. Ob aktivaciji Zalog odpremo prvo skladišče. Če uporabljamo samo eno skladišče, je polje za izbor skladišča pri vseh vnosih neaktivno oziroma ga program ne prikaže.


 V šifrantu skladišč lahko:

 • dodajamo nova skladišča,
 • urejamo skladišča,
 • brišemo skladišča in
 • pregledujemo skladišča.

  

Vnos novega skladišča

 1. V meniju Šifranti > Skladišča kliknemo Nov.
 2. Vnesemo Naziv skladišča.
 3. Vnesemo Šifro skladišča. Šifra skladišča je poljuben podatek.
  • Šifra skladišča je obvezna pri uvozu artiklov.
 4. Če označimo polje se predlaga, bo program pri vnosu prometa zmeraj predlagal izbrano skladišče.
 5. Če pri polju Uporaba odstranimo kljukico, program skladišča ne bo prikazoval na spustnem seznamu pri vnosu prometa.
 6. Kliknemo na Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih skladišč.


 

 

Urejanje skladišča

 1. V meniju Šifranti > Skladišča Izberemo skladišče, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv skladišča.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Uredimo podatke (naziv, šifra, …).
 4. Kliknemo Shrani.

 

Brisanje skladišča

Šifrant skladišč je povezan z zalogami, tako da je brisanje mogoče le, če skladišče ni bilo izbrano pri nobenem dokumentu za zaloge.

 1. Izberemo skladišče, ki ga želimo brisati, 
 2. kliknemo naziv skladišča,
 3. nato kliknemo Briši,
 4. program odpre odločitveno okno > Res želite brisati?
 5. Kliknemo V redu.
V tem prispevku