Razbremenitev zalog iz izdanega računa na osnovi sestavnice artikla

Navodilo velja za primer razbremenjevanja zaloge iz izdanega računa v primeru uporabe sestavnic na artiklih.

Nastavitev artikla

Če želimo razbremenjevati zalogo iz sestavnice...

  1. najprej v meniju > Šifranti > Artikli izberemo artikel,
  2. na katerega dodamo sestavnico in
  3. dodamo kljukico v polju Razbremenitev iz računa po sestavnici.

Vnos računa in razbremenitev zalog

  1. Nato v meniju Poslovanje > Izdani računi > Nov,
  2. pripravimo in izstavimo račun,
  3. Program bo razbremenil zalogo za artikle, ki so v sestavnici artikla izbranega na računu:

Razbremenitev artikla po sestavnici nima vpliva na sam vnos računa, rezultat funkcionalnosti je v pripravi izdaje v zalogah na osnovi izdanega računa.

V tem prispevku