Kako več prejetih računov vežemo na en prejem?

Navodilo velja za vnos več prejetih računov, ki se nanašajo na en prejem. 

Primer:

Dobavitelj nam je blago dostavili v enem paketu, prejeli pa smo več računov . Kako lahko na en prejem vežemo več računov?

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. V vrstici računa dodamo nov odhodek z naslednjimi nastavitvami:
  • Vrsto odhodka > Zaloga.
  • Program prikaže dodatno polje Prejem.
   • Na spustnem seznamu izberemo predhodno vneseni prejem. 
   • Če je prejem že povezan s prejetim računom, ga program ne prikaže več, zato v tem primeru vnesemo znak # (lojtro). Program prikaže vse prejeme, tudi že povezane. Izberemo ustrezen prejem.
  • Program samodejno določi konto 5009 - Prehodni konto zaloge.
  • Izberemo ustrezno Stopnjo DDV.
  • Vpišemo osnovo in znesek DDV.
  • Vnos odhodka shranimo.
 3. Račun potrdimo.
V tem prispevku