Kako več prejetih računov vežemo na en prejem?

Navodilo velja za vnos več prejetih računov in imamo en prejem. 

Primer:

Dobavitelj nam je blago dostavili v enem paketu, prejeli pa smo več računov . Kako lahko na en prejem vežemo več računov?

  1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.
  2. V vrstici računa izberemo na spustnem seznamu ustrezen odhodek s povezavo na zalogo. To je odhodek, ki nosi konto 5009 - Prehodni konto zalog.
  3. Pri izbiri odhodka s povezavo na zalogo program prikaže polje Prejem.
    • Če imamo prejem že povezan s prejetim računom, ga program ne prikaže več,
    • v tem primeru v spustnem seznamu prejema vnesemo znak # (lojtro), tako bo program prikazal vse prejeme, tudi tiste, ki so že povezani in izberemo ustreznega.
V tem prispevku