Samoprijava in obračun zamudnih obresti

Na obračun DDV smo dodali možnost samoprijave in obračuna zamudnih obresti za vnos izdanih računov in dnevnih iztržkov z obračunanim DDV z zamikom ter prejetih računov s samoobdavčitvijo.

  1. Ob potrditvi izdanega računa oziroma dnevnega iztržka z obračunanim DDV-jem v obdobju že zaključenega obračuna DDV kot tudi
  2. v primer vnosa prejetega računa z odhodkom, ki ima označeno nastavitev samoobdavčitvijo ter na vrstici zapisan datum za DDV v zaprtem obdobju
  3. program izpiše opozorilo, da se račun nanaša na zaključeno obdobje DDV.
  4. Program samodejno:
    • Na temeljnici računa vpiše datum za DDV v prvo še nezaključeno obdobje.
    • Na obračunu za DDV vpiše znesek DDV v razdelek Samoprijava/popravek ter samodejno obračuna zamudne obresti, po letni obrestni meri 3%. Pri izračunu zamudnih obresti program upošteva koledarske dni od datuma opravljanja do datuma za DDV. 
  5.  Račune zajete v razdelek samoprijava lahko preverimo na dnu strani obračuna DDV.
  6. Program pripravi tudi temeljnico obračuna DDV in poknjiži strošek obresti ter terjatev oziroma obveznost za plačilo DDV.

Več o obračunu DDV preberite tukaj.

V tem prispevku