Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)

V Uradnem listu je bila 21. marca 2022 objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je pričela veljati naslednji dan po objavi in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. 

Pomembna novost, ki jo prinaša novela je uskladitev zneskov olajšav in dohodninske lestvice s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji. 

Druge dopolnitve:

Skladno z novelo smo dopolnili delovanje programa.

POMEMBNO!

Svetujemo, da že zaključenih obračunov plač NE preklicujete, saj se po preklicu plača na novo obračuna. Posledično so pri ponovno obračunani plači zneski na plačilnih listah in plačilnih nalogih različni od zneskov na prvotno pripravljeni plači.


V tem prispevku