Knjiženje otvoritvene temeljnice in ročno knjiženje prometa

Navodilo se nanaša na knjiženje otvoritvene temeljnice ob začetku dela v Minimaxu.

Vse nadaljnje otvoritvene temeljnice program pripravi samodejno ob prehodu v novo poslovno leto v meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave.

Nasvet

Pred vnosom temeljnice je smiselno preveriti lastnosti kontov, na katere bomo knjižili in jih prilagoditi za svoje potrebe.
Lastnosti kontov lahko spreminjamo tudi pri vnosu same temeljnice, s klikom na ikono za urejanje po izbiri konta.

Vnos temeljnice

 1. V meniju  Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.
 2. Kliknemo Nov.
 3. Vrsta temeljnice: Za otvoritveno temeljnico izberemo OTV – Otvoritev. 
  • Za prometne temeljnice izberemo ustrezno drugo oznako.
 4. Vnesemo Datum temeljnice.
 5. Vnesemo Opis – npr. Otvoritev xx.
 6. Nato dodajamo knjižbe. 

Finančni konti

 1. Vnesemo Datum knjižbe.
 2. Vnesemo Opis.
 3. Iz spustnega seznama izberemo konto
  • S klikom na znak plus lahko dodamo nov konto v kontni načrt,
  • s klikom na ikono svinčnik urejamo nastavitve izbranega konta. 
  • S klikom na Knjižbe dobimo pregled knjižb na izbranem kontu.
 4. Glede na nastavitve konta prikaže program še polja za vnos analitike in delavca.
 5. Vnesemo znesek v breme ali dobro.
 6. Kliknemo Shrani knjižbo.
 7. Klik na Opusti razveljavi vnos.

Saldakontni konti

 1. Vnesemo Datum računa.
 2. Vnesemo Opis (številka računa).
 3. Iz spustnega seznama izberemo konto.
 4. Iz spustnega seznama izberemo stranko.
 5. Vnesemo Vezo za plačilo (originalna številka računa).
 6. Vnesemo znesek v breme ali dobro. Po vnosu zneska se prikažeta še spodnji polji.
 7. Vnesemo Datum opravljanja.
 8. Vnesemo Datum zapadlosti.
 9. Kliknemo Shrani knjižbo
 10. Klik na Opusti razveljavi vnos.

Knjižbe shranjujemo na vrstice. Rdeče obarvan znesek nakazuje, da uredimo vnos v breme ali dobro,  da bo temeljnica usklajena.

Pomembno.

Če imate večje število postavk, pri vnašanju občasno shanite tudi temeljnico, da se vneseni podatki na vrsticah ustrezno zapišejo v sistem.

Po zaključku vnosov temeljnico lahko: 

 • Shranimo: vse spremembe se bodo shranile, temeljnica pa še ne bo knjižena v glavni knjigi, saldakontih in davčnih evidencah.
 • Potrdimo: Temeljnica bo knjižena v glavni knjigo, saldakontih in davčnih evidencah.
 • Opustimo: Izgubljene bodo vsi novi vnosi od zadnjega shranjevanja.

Posamezne knjižbe urejamo, brišemo ali kopiramo 

 • Klik na Urejanje knjižbe (uredimo lahko vse podatke)
 • Klik na Brisanje knjižbe (izbriše celotno vrstico)
 • Klik na Kopiranje knjižbe (naredi novo vrstico z identično knjižbo).

Kaj program pripravi?

Knjižbe iz otvoritvene temeljnice OTV bodo v bruto bilanci prikazane ustrezno v prvih dveh stolpcih s podatki o otvoritvenem stanju v breme in dobro.

V tem prispevku