Dopolnitve pri delovnih nalogih

Prepis opisa artikla na delovni nalog

Po novem program na delovni nalog prepiše tudi opis posameznega artikla iz Šifrant > Artikli. Če imamo na posamezni stranki določen prodajni cenik za določen artikel, program prepiše opis artikla iz cenika. V kolikor v ceniku nimamo vnesenega opisa, program prepiše opis artikla iz Šifrant > Artikli. Prepisan opis lahko uredimo oziroma vnesemo drugo poljubno besedilo. Opis je natisnjen tudi na izpisu delovnega naloga.

Tiskanje serije na izpisu delovnega naloga

Če artikle vodimo po serijah, program po novem na izpis delovnega naloga samodejno izpiše tudi številko serije. Izpisana je serija tako na artiklih kot na morebitnih sestavnicah.

Več o vnosu delovnega naloga lahko preberete tukaj.

V tem prispevku