Zbiri po vrstah embalaže

Podjetja, ki nabavljajo material in/ali blaga v drugih državah, morajo evidentirati embalažo v kateri je bilo blago dobavljeno. Pripomoček Zbiri po vrstah embalaže omogoča enostaven pregled mase posamezne vrste embalaže, v kateri smo prejeli naročeno blago oziroma material. Masa embalaže je prikazana v kilogramih.

  1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo zavihek Zbiri > Po vrstah embalaže. 
  2. Program prikaže seznam posameznih vrst embalaže, ki smo jo določili pri vnosu prejetih računov, s podatkom o skupni masi embalaže v kilogramih za tekoče poslovno leto. 
    • V zbir so zajeti samo potrjeni računi. 
  3. Pregled lahko dodatno omejimo z dodatnimi kriteriji: 
    • izbiro dobavitelja in 
    • obdobje datuma opravljanja. Obdobje datuma opravljanja vnesemo, če želimo pregled za druga poslovna leta.

Tako zbrane podatke bomo lahko napolnili v poročilo o odpadni embalaži.

V tem prispevku