Poslovanje

Izdani računi

Pripravljamo lahko ponudbe (predračune), račune, račune za predplačila in dobropise. Izdajamo lahko davčno potrjene gotovinske račune ter e-račune javnim in gospodarskim družbam. Dokumente si poljubno oblikujemo, jih tiskamo ali pošljemo preko e-pošte. Enostavno lahko izdajamo ponavljajoče račune, povežemo jih lahko z zalogami. Pregleden “semaforček” statusa plačila.

Prejeti računi

V program Minimax lahko vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe. Program pripravi plačilne naloge za prenos v spletno banko in samodejno poknjiži račun v glavno knjigo ter naredi zapise v davčne evidence. Prejeti računi so povezani z menijem zalog in z registrom osnovnih sredstev.

Predračuni

V Minimaxu enostavno pripravimo in natisnemo predračun. Predračun lahko pošljemo po elektronski pošti. Program omogoča kopiranje predračuna v nov predračun, račun, delovni nalog in prejeto naročilo.

Potni nalogi

Potne naloge lahko izstavljamo, tiskamo, obračunavamo in knjižimo. Povezava z orodjem Google maps omogoča, da program za relacijo predlaga pot in izračuna kilometre. Samodejno izračuna tudi višino dnevnice, glede na trajanje in državo, dodajati pa je mogoče tudi ostale stroške (parkirnine, cestnine, stroške nočitev, nakupa sejemskih vstopnic…). Program pripravi tudi obrazec REK-1 in plačilni nalogi. Potne naloge lahko preprosto kopiramo, urejamo in brišemo.

Odprte postavke

Odprte postavke so pregled neplačanih ali delno neplačanih izdanih in prejetih računov. V programu pregledujemo odprte postavke po različnih kriterijih, kot so datumi, zneski, konti …Pripravimo lahko izpise odprtih postavk, opomine, predlog za dvostransko kompenzacijo (pobot), podatke o obveznostih za prijavo v Ajpesov sistem ePobot z uvozom XML datoteke,...

Obračun obresti

V programu lahko obračunamo obresti na odprte postavke za določeno obdobje in obresti na zamujena plačila. Obračunamo lahko tudi obresti na poljubno glavnico za določeno časovno obdobje. Program uporablja za obračun proporcionalno (linearno) metodo. Izberemo lahko predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki je ažurirana sistemsko, lahko pa dodamo obrestno mero v poljubni višini. Obračun obresti lahko natisnemo.

Blagajna

Blagajna je namenjena vodenju gotovinskih transakcij znotraj podjetja. Program številči promet blagajne znotraj posameznega blagajniškega dnevnika, zato imamo znotraj enega dne več prejemkov ali izdatkov blagajne.

Zaloge

V Zalogah spremljamo zalogo artiklov po metodi drsečih povprečnih cen. Tu vnašamo prejeme, izdaje, prenose med skladišči, izdelamo inventuro, knjižimo zaloge v dvostavno knjigovodstvo in pregledujemo podatke o zalogah, ter vodimo enostavno proizvodnjo. Zaloge so povezane z izdanimi in prejetimi računi, delovnimi nalogi, prejetimi in izdanimi naročili ter dvostavnim knjigovodstvom.

Bančni izpiski

V program uvažamo bančne izpiske iz vseh slovenskih bank. Uvozimo lahko tudi več izpiskov naenkrat. Izpiske lahko enostavno vnašamo tudi ročno. Na podlagi vnosa plačila (knjižbe) na bančnem izpisku lahko z enim klikom izdelamo prejeti račun, izdani račun, račun za predplačilo ali zgolj temeljnico z zapisi za DDV (na primer pri plačilu bančne provizije na izpisku).

Plačilni nalogi

Minimax samodejno pripravi plačilne naloge pri vseh obračunih in dokumentih, kjer nastane obveznost za plačilo. Samodejni plačilni nalogi vsebujejo vse potrebne podatke. Plačilne naloge lahko shranimo v datoteko, ki jo nato uvozimo v katero koli slovensko spletno banko. Na en nalog lahko združimo več nalogov z istim TRR prejemnika. Naloge lahko sami vnašamo, kopiramo in urejamo.

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija omogoča pregled nad plačili računov (viden je status plačila za vsak izdani in prejeti račun). Prejete račune lahko slikamo in preko mobilne aplikacije pošljemo v spletni Minimax. Preko mobilne aplikacije lahko pregledujemo promet z največjimi dobavitelji in kupci. Dostop imamo do podatkov strank (stiki in drugi podatki kupcev in dobaviteljev).

Pokazatelji

Pokazatelji so kazalniki poslovanja, ki jih pripravimo v programu Minimax.