Zasedena licenca

Uporabnik pravilno uredi odjavo iz programa s klikom na gumb Odjava v skrajnem desnem robu okna brskalnika.

Če samo zapre okno brskalnika, ostane licenca še vedno zasedena.

Če imamo na organizaciji več uporabnikov, kot je določenih licenc (sočasnih dostopov) imajo uporabniki težave z vstopom do posamezne organizacije.

Uporabniku, ki želi vstopiti do organizacije, program javi obvestilo:

V tem primeru administrator plačnika ima dve možnosti:

  1. poveča število licenc s klikom na Povečaj število licenc 
  2. ali pa uporabnika odjavi na sledeči način :
    • V meniju Plačnik,
    • izbere > Uporabniki ter na uporabniku, ki zaseda licenco klikne Sprosti licenco.
V tem prispevku