Zasedena licenca

Uporabnik pravilno uredi odjavo iz programa s klikom na gumb Odjava v skrajnem desnem robu okna brskalnika.

Če samo zapre okno brskalnika, ostane licenca še vedno zasedena.

Če imamo na organizaciji več uporabnikov, kot je določenih licenc (sočasnih dostopov) imajo uporabniki težave z vstopom do posamezne organizacije.

Uporabniku, ki želi vstopiti do organizacije, program javi obvestilo:

V tem primeru administrator plačnika poveča število licenc oz. urediti paket.

V tem prispevku