Šifrant Artikli

Artikle iz šifranta artiklov izbiramo na izdanih računih, predračunih in dokumentih v zalogah.

Na posameznem artiklu določimo glavne značilnosti: naziv, mersko enoto, prodajno cena, stopnja DDV. Izbran tip artikla določa ustrezno delovanje programa.


V šifrantu artiklov lahko:

  • pregledujemo artikle,
  • dodajamo nove artikle,
  • urejamo artikle,
  • brišemo artikle in
  • določimo cenik posamezni stranki.

 

Artikle v šifrant lahko tudi uvažamo.

V tem prispevku