Šifrant Artikli

V programu Minimax z besedo artikel poimenujemo naše storitve, izdelke, blago in materiale s katerimi poslujemo.

Artikle iz šifranta artiklov izbiramo na izdanih računih, predračunih in dokumentih v zalogah.

Na posameznem artiklu določimo glavne značilnosti: naziv, mersko enoto, prodajno ceno, stopnja DDV. 

Izbira tipa artikla pomembno vpliva na delovanje programa.

V šifrantu artiklov lahko:

  • pregledujemo artikle,
  • dodajamo nove artikle,
  • urejamo artikle,
  • brišemo artikle in
  • določimo cenik posamezni stranki.

Artikle v šifrant lahko tudi uvažamo.

V tem prispevku