Preklic obdelave osnovnih sredstev

Če smo v Minimaxu aktivirali meni osnovnih sredstev, vendar osnovnih sredstev ne želimo vnašati, lahko obdelavo osnovnih sredstev prekličemo.

  1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva,
  2. izberemo v opravilni vrstici Preklic obdelave osnovnih sredstev.

Gumb za preklic je viden le v primeru, da nimamo vnesenega nobenega osnovnega sredstva. Meni osnovnih sredstev lahko po preklicu obdelave osnovnih sredstev ponovno aktiviramo.

V tem prispevku