Preklic obdelave osnovnih sredstev

Če ne želimo vnašati osnovnih sredstev v Minimaxu in smo osnovna sredstva že aktivirali, lahko obdelavo osnovnih sredstev prekličemo.

V meniju > Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > kliknemo  Preklic obdelave osnovnih sredstev.

Gumb za preklic je viden le v primeru, da nimamo vnesenega nobenega osnovnega sredstva. Modul osnovnih sredstev lahko po preklicu obdelave osnovnih sredstev ponovno aktiviramo.

 


V tem prispevku