Obračun refundacije (video)

V navodilu prikazujemo, kako v Minimaxu vnesemo in obračunamo plačo, ki vključuje boleznino, ki je refundirana s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje.V tem prispevku