Boleznina oziroma refundacija za zasebnika

Navodilo se nanaša na obračun boleznine oziroma refundacije pri zasebniku.

 1. V meniju Plače > Obračun plač s klikom na Nov pripravimo obračun plače.
 2. Na drugem koraku obračuna plače kliknemo na ime zasebnika.
 3. Nato kliknemo Dodaj obračunsko vrstico,
 4. v polju Vrsta izplačila izberemo na spustnem seznamu ustrezno Boleznino ali Refundacijo kjer vnesemo:
  • Vnesemo število enot (ur) in datume (od-do in datum prve zadržanosti).
  • Pri bolezninah vpišemo šifro razloga zadržanosti (prepišemo z bolniškega lista).
  • Pri refundacijah to ni potrebno, ker je razlog opredeljen že s samo izbiro vrste refundacije.
 5. Kliknemo Potrdi.
 6. Po končanem vnosu kliknemo Shrani.

Kaj program pripravi?

 • Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika (OPSVZ). Podatek o urah boleznine oziroma refundacije je zapisan v polju 140.
 • Rekapitulacijo za zasebnika.
V tem prispevku