Boleznina oziroma refundacija za zasebnika

Obračun boleznine pri zasebniku uredimo na naslednji način:

1. V meniju Plače > Obračun plač.

2. Na drugem koraku pri obračunu plače kliknemo na ime zasebnika.

3. nato kliknemo Uredi.

4. Pri vrsti izplačila izberemo ustrezno Boleznino ali Refundacijo.

  • Pri bolezninah vpišemo šifro razloga (prepišemo z bolniškega lista),
  • pri refundacijah to ni potrebno, ker je razlog opredeljen že s samo izbiro vrste refundacije.

5. Vnesemo datume in kliknemo Potrdi.

6. Po končanem vnosu kliknemo Shrani.

 


Kaj program pripravi?

  • Rekapitulacijo za zasebnika,
  • obračun prispevkov OPSVZ > podatek o urah boleznine je zapisan v polju 140.
V tem prispevku