Boleznina oziroma refundacija za zasebnika

Navodilo se nanaša na obračun boleznine oziroma refundacije pri zasebniku.

1. V meniju Plače > Obračun s klikom na Nov pripravimo obračun plače.

2. Na drugem koraku obračuna plače kliknemo na ime zasebnika.

3. Nato kliknemo Uredi.

4. Pri polju Vrsta izplačila izberemo na spustnem seznamu ustrezno Boleznino ali Refundacijo.

  • Vnesemo število enot in datume.
  • Pri bolezninah vpišemo šifro razloga zadržanosti (prepišemo z bolniškega lista).
  • Pri refundacijah to ni potrebno, ker je razlog opredeljen že s samo izbiro vrste refundacije.
  • Kliknemo Potrdi.

5. Po končanem vnosu kliknemo Shrani.

Kaj program pripravi?

  • Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika (OPSVZ). Podatek o urah boleznine oziroma refundacije je zapisan v polju 140.
  • Rekapitulacijo za zasebnika.
V tem prispevku