Izdani račun zavezancu za DDV iz Slovenije

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, izda račun drugemu davčnemu zavezancu iz Slovenije.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi
 2. izberemo Nov.
 3. V polje Kupec > vnesemo stranko, ki ima izbrano državo Slovenija.
 4. Vnesemo datume.
 5. Izberemo artikel in v polju Vrsta obračuna DDV > izberemo vrsto obračuna, ki vpliva na obračun DDV-ja, vpis v davčne evidence ter shranimo vrstico.

Vpis v davčne evidence

1. Brez vrste obračuna (najbolj pogosto)

 • V tem primeru nastane izdan račun z obračunanim DDV-jem, po stopnji DDV, ki je določena na artiklu. Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14 oz. 7 in 15 ter 7 in 16 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz. 11 in 22 ter 11 in 22a (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O.

2. Gradbeni posel

 • To vrsto obračuna izberemo, ko dobavljamo blago oz. opravljamo storitve, za katere je prejemnik plačnik DDV (76. a člen). V tem primeru nastane račun, na katerem DDV ni obračunan. Na izpisu tega računa se prikaže informativni izračun DDV-ja. Ta račun se bo vpisal v polje 8 v knjigo izdanih računov in polje 11a v obrazec DDV-O.

Primer računa s tovrstnim obračunom DDV-ja.

3. Montaža in instaliranje

 • To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Splošno stopnjo DDV-ja in želimo, da se znesek tega vpiše v polje 13 knjige izdanih računov in v polje 14 obrazca DDV-O.

4. Izvozne storitve

 • To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV in želimo, da se znesek tega artikla vpiše v polje 7 knjige izdanih računov in v polje 11 obrazca DDV-O.

5. Prevozne storitve

 • To vrsto obračuna izberemo, ko želimo, da se vrednosti iz artiklov, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV, vpišejo v polje 27 knjige izdanih računov in se ne zabeležijo v obrazec DDV-O.

6. Prevoz potnikov

 • To vrsto obračuna izberemo, ko izstavimo račune in želimo, da se DDV obračuna ne glede na tip stranke (zavezanec za DDV ali končni potrošnik) in ne glede na to, iz katere države je stranka (SI, EU ali tretje države). Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14 oz. 7 in 15 ter 7 in 16 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz. 11 in 22, ter 11 in 22a (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O. Ko na računu izberemo artikle, ki imajo v polju Stopnja DDV določeno Oproščeno DDV, se bo znesek vpisal v polje 27 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O.

V tem prispevku