Vnos števila ur osnove za refundacijo na dve decimalki

Pri vnosu podatkov osnove za refundacijo lahko vnesemo podatek skupno število ur osnove na dve decimalni mesti.

V nastavitvah delavca, pri ostali podatki delavca > osnove za refundacije, vnašamo za posamezno leto osnove skupno bruto osnovo za nadomestila in skupno število ur osnove. Skupno število ur osnove je število ur, za katere je bila delavcu izplačana plača in nadomestilo plače oziroma za katere je imel delavec osnovo za plačilo prispevkov v letu osnove. Število ur osnove lahko vnesemo na dve decimalni mesti.

Več o vnosu osnove za refundacijo preberite tukaj.

V tem prispevku