Kopiranje predračuna v nov predračun, račun, delovni nalog ali prejeto naročilo

S kopiranjem predračuna je vnos hitrejši, saj ni potrebno istih podatkov ponovno vnašati. Poleg tega s kopiranjem dokumentov zmanjšamo možnost napak pri vnosu podatkov.

 1. V meniju Poslovanje > Predračuni. Prikazani bodo vsi osnutki predračunov in že izstavljeni predračuni.
 2. Izberemo predračun, ki ga želimo kopirati, tako da kliknemo na številko predračuna oziroma na besedo osnutek.
 3. Kliknemo na Kopiraj > v predračun, v račun, v delovni nalog ali v prejeto naročilo.

Kopiraj v nov predračun

 • Program bo pripravil kopijo predračuna z enakimi podatki, kot jih vsebuje kopirani predračun, razen datuma predračuna, kjer bo predlagan sistemski datum.
 • Vse ostale datume predlaga kot na običajnem računu (datum opravljanja predlaga iz datuma izstavitve, datum zapadlosti pa na podlagi števila dni za zapadlost na stranki).
 • Predračun uredimo in kliknemo na Shrani ali Izstavi.

Kopiraj v račun

 • Na podlagi podatkov na predračunu bo program pripravil izdani račun z enakimi podatki.
 • Kot datum izstavitve računa bo program predlagal sistemski datum, vse ostale datume predlaga kot na običajnem računu (datum opravljanja predlaga iz datuma izstavitve, datum zapadlosti pa na podlagi števila dni za zapadlost na stranki).
 • Račun uredimo in kliknemo na Shrani ali Izstavi.

Kopiraj v delovni nalog

 • Program odpre pogovorno okno, kjer izberemo Vrsto uporabe delovnih nalogov in
 • Potrdimo.
 • Na podlagi podatkov iz predračuna bo program pripravil delovni nalog z enakimi podatki.
 • Kot datum izstavitve računa predlaga sistemski datum, predlaga kupca, vezo (predračun), ter artikle iz predračuna.
 • Vse podatke lahko uredimo (popravimo), ter delovni nalog potrdimo.

Kopiraj v prejeto naročilo

 • Program odpre pogovorno okno, kjer izberemo Vrsto uporabe delovnih nalogov,
 • Potrdimo.
 • Na podlagi podatkov iz predračuna bo program pripravil prejeto naročilo z enakimi podatki.
 • Kot datum izstavitve računa predlaga sistemski datum, predlaga kupca, vezo (predračun), ter artikle iz predračuna.
 • Vse podatke lahko uredimo (popravimo), ter prejeto naročilo potrdimo.
V tem prispevku