Zbiri po artiklih v Izdanih računih

Zbiri po artiklih so pregledi prodaje posameznih vrst artiklov, zaračunanih na izdanih računih.

  • V meniju Poslovanje > Izdani računi
  • kliknemo Zbiri > Po artiklih.

Na seznamu je prikaz vseh artiklov iz izdanih računov, z zbirnim podatkom o skupni vrednosti posameznega artikla na izdanih računih, brez DDV, v tekočem poslovnem letu.

Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 

V zbir so zajeti samo potrjeni računi.

V tem prispevku