Vrste temeljnic

Minimax podpira različne vrste temeljnic z različnim statusom. Vse vrste temeljnic so načeloma enake. Posebnosti so pri otvoritveni temeljnici, temeljnici tečajnih razlik, temeljnici izdanega in prejetega račun ter finančni temeljnici.

Vrste temeljnic

Minimax omogoča pripravo različnih temeljnic, ki nosijo oznake:

BD - Izpisek v domači denarni enoti
KOMP - Dvostranski pobot
BL - Blagajna
BT - Izpisek v tuji denarni enoti
DDV - Obračun DDV
DDVP - DDV preknjižba
DI - Iztržek
DOP - Drugi osebni prejemki
FT - Finančna temeljnica
IR - Izdan račun
OP - Obračun plač
OS - Osnovna sredstva
OTV - Otvoritev
PR - Prejet račun
PRPR - Prenos prometa
SP - Nalog za službeno potovanje
TDR - Maloprodaja
TR - Tečajne razlike
TROP - Tečajne razlike odprtih postavk
ZAL - Zaloge
ZAP - Zapiranje razredov
ZO - Zamudne obresti
ZT - Zaključna temeljnica 

Status temeljnic

Pri vnosu temeljnic je bistvenega pomena status le-teh. Temeljnica je lahko:

  • V osnutku > knjižba ni upošteva znotraj glavne knjige oziroma obračuna DDV. 
  • Potrjena > knjižbe zapiše znotraj glavne knjige in obračuna DDV.
  • Avtomatska > temeljnico je kreiral program samodejno na podlagi prehoda v novo poslovno leto, knjiženja zalog, proženja obračuna amortizacije. 

Avtomatske temeljnice ni mogoče preklicati ali urejati. Ostale temeljnice lahko poljubno urejamo, v kolikor je davčno obdobje še vedno odprto, oziroma nepotrjeno.

Posebnosti temeljnic

Vse vrste temeljnic so načeloma enake. Bistvene razlike so samo pri naslednjih temeljnicah:

  • OTV (otvoritev) > knjižbe znotraj temeljnice OTV so pri pregledu podatkov v bruto bilanci upoštevane v začetnem stanju (začetni promet). 
  • TR  (tečajne razlike) > pri vnosu prometa temeljnice TR vnašamo vrednost v domači denarni enoti in protiknjižbo z vrednostjo nič v tuji denarni enoti. 
  • IR (izdan račun) in PR (prejet račun) > temeljnici IR in PR omogočata na osnovi vnosa podatkov za DDV samodejno predlaganje knjižb.
  • FT (finančna temeljnica) > vnesemo ročno, običajno v primeru vnosov in usklajevanja prometa med letom.
V tem prispevku