Masovno zapiranje odprtih postavk

Navodilo velja za masovno zapiranje odprtih postavk. 

Če so med letom ostale nezaprte odprte postavke in želimo odprta plačila in račune masovno zapreti, jih zapremo prek masovnih obdelav.  

Običajno masovno zapiranje uporabimo ob koncu poslovnega leta, preden pričnemo z izvajanjem Letnih obdelav.

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke >
 2. Izberemo zavihek Masovno zapiranje.


 3. Program prikaže na preglednici odprte postavke strank, predviden znesek zapiranja in po čem se knjižbi ujemata.
 4. Program predlaga datum temeljnice zadnji dan v poslovnem letu (datum lahko spremenimo).
 5. Če označimo polje Upoštevajo naj se kompenzacije, bo program upošteval tudi kompenzacije.
 6. Pregled odprtih postavk lahko omejimo z izbiro stranke.
 7. S kljukico označimo odprte postavke, ki jih želimo zapreti.
 8. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, na katerem preverimo izbrana zapiranja odprtih postavk 
 9. Kliknemo Izvedi. 
 10. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati? 
  • Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.
 11. Izberemo V redu.

Kaj program pripravi?

Program poišče ujemajoče knjižbe odprtih postavk in jih medsebojno, samodejno zapre pri čemer upošteva najprej najstarejše knjižbe:

 • najprej zapira knjižbe z enako vezo za plačilo in enakim odprtim zneskom,
 • nato knjižbe z enako vezo za plačilo,
 • nato knjižbe z enakim odprtim zneskom in
 • nato knjižbe ne glede na vezo za plačilo in znesek.

Pregled zapiranj

Izvedena zapiranja lahko preverimo v Zgodovini zapiranj.

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke izberemo zavihek Zgodovina zapiranj.
 2. Program na preglednici prikaže zaprte postavke strank glede na čas zapiranja. Prikazane so knjižbe, ki so med seboj zaprte in znesek zapiranja ter denarna enota. 
  • Program predlaga čas izvedbe zapiranja začetek poslovnega lega oziroma če smo izvedli masovno zapiranje odprtih postavk, predlaga čas zadnje izvedbe masovnega zapiranja.
  • Čas izvedbe zapiranja lahko vnesemo tudi ročno.
 3. Pregled zapiranj lahko dodatno omejimo:
  • Po času izvedbe zapiranja.
  • Po stranki.


V tem prispevku