Masovno zapiranje odprtih postavk

Navodilo velja za masovno zapiranje odprtih postavk. 

Če so med letom ostale nezaprte odprte postavke in želimo odprta plačila in račune masovno zapreti, jih zapremo prek masovnih obdelav.  

Običajno masovno zapiranje uporabimo ob koncu poslovnega leta, preden pričnemo z izvajanjem Letnih obdelav.

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke >
 2. Izberemo akcijo Masovno zapiranje >
 3. Program prikaže na preglednici odprte postavke strank, predviden znesek zapiranja in po čem se knjižbi ujemata. 
 4. S kljukico označimo odprte postavke, ki jih želimo zapreti.
 5. Program predlaga datum temeljnice zadnji dan v poslovnem letu (datum lahko spremenimo).
 6. Če označimo polje Upoštevajo naj se kompenzacije, bo program upošteval tudi kompenzacije,
 7. kliknemo Naprej,
 8. preverimo izbrana zapiranja odprtih postavk 
 9. Kliknemo Izvedi. 
 10. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati? 
  • Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.
 11. Izberemo V redu.
 12. Ko se izvede zapiranje kliknemo Zapri.

Kaj program pripravi?

Program poišče ujemajoče knjižbe odprtih postavk in jih medsebojno, samodejno zapre pri čemer upošteva najprej najstarejše knjižbe:

 • najprej zapira knjižbe z enako vezo za plačilo in enakim odprtim zneskom,
 • nato knjižbe z enako vezo za plačilo,
 • nato knjižbe z enakim odprtim zneskom in
 • nato knjižbe ne glede na vezo za plačilo in znesek.
V tem prispevku