E-račun v standardu e-SLOG 2.0

Od 1.10.2020 dalje Uprava Republike Slovenije za javna plačila ne sprejema več e-računov v standardu e-SLOG 1.6 in 1.6.1. To pomeni, da proračunski uporabniki po tem datumu lahko prejemajo in izdajajo e-račune samo v standardu e-SLOG 2.0.

Skladno z veljavno zakonodajo smo dopolnili tudi program Minimax. V meniju Šifranti > Stranke lahko pri posamezni stranki izbiramo naslednje nastavitve izdajanja e-računov:

  • Privzeto.
  • Standard e-slog 1.6.1
  • Standard e-slog 2.0

V času prehodnega obdobja, do 30.9.2020, je v programu samodejno izbrana nastavitev Privzeto. Po 30.9.2020 pa bo pri vseh strankah samodejno izbran standard e-slog 2.0.

Standard 2.0 ne zahteva več podpisovanja e-računov, zato po izstavitvi e-računa ni več gumba Podpiši e-račun. Posledično ni potrebno več namestiti komponente za podpisovanje e-računa.

V tem prispevku