Preklic obračuna plač

Navodilo velja za preklic obračuna plače. Prekličemo lahko le zadnji zaključen in neoddan (na eDavke) obračun plače. Ostale neoddane obračune lahko preklicujemo po predhodnem posvetu z davčnim kontrolorjem.

  1. V meniju Plače > Obračun plač
  2. izberemo zaključen obračun plače, ki ga želimo preklicati.
  3. Kliknemo  Prekliči potrditev.

Kaj program pripravi?

S klikom na gumb Prekliči potrditev program izbriše:

  • Temeljnico.
  • Plačilne naloge, če do trenutka preklica še niso bili izplačani ali natisnjeni in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov. Če smo naloge že izplačali, jih pri ponovni potrditvi program ne pripravi.
  • Vse xml datoteke za oddajo na e-Davke.

Zelo pomembno

Pri ponovni potrditvi obračuna bo program izvedel preračun na trenutne nastavitve na delavcih in sistemske posodobitve (nova verzija, dohodninska lestvica, povprečna plača..). Ker so pri ponovni potrditvi obračuna možne težave oziroma odstopanja od primernega obračuna plače, preklic predhodno zaključenih obračunov plač odsvetujemo.

V tem prispevku