Preklic obračuna plač

Navodilo velja za preklic obračuna plače.

  • Zadnji zaključen in neoddan (na eDavke) obračun plače lahko prekličemo.  
  • Ostale neoddane obračune lahko preklicujemo po predhodnem posvetu z davčnim kontrolorjem.

S klikom na gumb Prekliči potrditev program izbriše:

  • temeljnico,
  • plačilne naloge, če do trenutka preklica še niso bili izplačani ali natisnjeni in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov (če smo naloge že izplačali, jih pri ponovni potrditvi program ne pripravi),
  • vse xml datoteke za oddajo na e-Davke

Zelo pomembno

Pri ponovni potrditvi obračuna bo program izvedel preračun na trenutne nastavitve na delavcih in sistemske posodobitve (nova verzija, dohodninska lestvica, povprečna plača..)

Ker so pri tem možne težave pri ponovni potrditvi obračuna, vam zato preklic predhodno zaključenih obračunov plač odsvetujemo.

V tem prispevku